Evenementenvergunning

 • Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een vergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt, braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Informatie over regels bij evenementen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Vul het formulier melding klein evenement in om te controleren of u een vergunning nodig hebt. Als u op het formulier één of meer vragen met 'nee' beantwoordt, is uw evenement vergunningplichtig.

Klein evenement melden (pdf, 317 KB)

Of u vult het aanvraagformulier evenementenvergunning in. Let erop dat u alle gegevens invult en alle bijlagen meestuurt. Dit is belangrijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Evenementenvergunning aanvragen (pdf, 807 KB)

Gemeentelijke materialen aanvragen

Hebt u gemeentelijke materialen nodig voor uw evenement, vult u dan het formulier gemeentelijke materialen aanvragen (pdf, 132 KB) in.

U stuurt het ingevulde formulier naar: gemeente Bergen, werf Bergen/Marko Zaadnoordijk, Postbus 175, 1860 AD Bergen (NH) of mail naar: markozaadnoordijk@debuch.nl.

De gemeente werkt samen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen.

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement leest u op de website van Veiligheidsregio en GGD.

We onderscheiden 4 soorten evenementen, verdeeld in de volgende categorieën:

 • Een melding klein evenement.
 • A evenementen, middelgrote evenementen met een laag risico.
 • B evenementen, middelgrote evenementen met enig risico.
 • C evenementen, grote evenementen met een hoog risico.

Als u een evenement organiseert, dan levert u bij de aanvraag of melding de volgende documenten in.

 • Programma.
 • Plattegrond met alle te plaatsen objecten (via google-maps).

Bij een B en C evenementen levert u bij de aanvraag ook de volgende documenten in:
bijlage - veiligheidsplan (pdf, 372 KB)
bijlage - handleiding veiligheidsplan (pdf, 1 MB)

Voor meer informatie over het soort evenement, neemt u contact op via apv@debuch.nl.

De indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is voor aanvang van het evenement bij een:

 • melding klein evenement 7 werkdagen
 • evenementenvergunning categorie A 12 weken
 • evenementenvergunning categorie B 19 weken
 • evenementenvergunning categorie C 25 weken

De kosten in het overzicht zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd.

Kostenoverzicht

soort kosten tarief 2024
Kennisgeving incidentele festiviteit € 24,70
Regulier evenement, eerste aanvraag € 179,00
Regulier evenement, tweede aanvraag en meer € 103,00
Aandacht evenement € 435,00
Risico evenement € 618,60
Aanvraag terugkerende markt of braderie (per dag) € 18,50

Als u alcohol schenkt buiten een horeca-inrichting, dan hebt u een ontheffing Alcoholwet nodig.