Evenementenvergunning

 • Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een vergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt, braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Informatie over regels bij evenementen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Vul het formulier melding klein evenement in om te controleren of u een vergunning nodig hebt. Als u op het formulier één of meer vragen met 'nee' beantwoordt, is uw evenement vergunningplichtig.

Klein evenement melden (pdf, 317 KB)

U vult het formulier aanvraag vergunning voor evenement in. Let u er op dat u alle gegevens invult en alle bijlagen toevoegt. Dit is belangrijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Soms lukt het niet om de bijlagen toe te voegen in het formulier, een andere internetbrowser kan helpen. U kunt de bijlagen ook per mail sturen.

Evenementenvergunning aanvragen (pdf, 807 KB)

Gemeentelijke materialen aanvragen

Hebt u gemeentelijke materialen nodig voor uw evenement, vult u dan het formulier gemeentelijke materialen aanvragen (pdf, 205 KB) in.

U stuurt het ingevulde formulier naar: gemeente Bergen, werf Bergen/Marko Zaadnoordijk, Postbus 175, 1860 AD Bergen (NH) of mail naar: markozaadnoordijk@debuch.nl.

De gemeente werkt samen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen.

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement leest u op de website van Veiligheidsregio en GGD.

We onderscheiden 4 soorten evenementen, verdeeld in de volgende categorieën:

 • Een melding klein evenement.
 • A evenementen, middelgrote evenementen met een laag risico.
 • B evenementen, middelgrote evenementen met enig risico.
 • C evenementen, grote evenementen met een hoog risico.

Als u een evenement organiseert, dan levert u bij de aanvraag of melding de volgende documenten in.

 • Programma.
 • Plattegrond met alle te plaatsen objecten (via google-maps).

Bij een B en C evenementen levert u bij de aanvraag ook de volgende documenten in:
bijlage - veiligheidsplan (pdf, 372 KB)
bijlage - handleiding veiligheidsplan (pdf, 1 MB)

Voor meer informatie over het soort evenement, neemt u contact op via apv@debuch.nl.

De indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is voor aanvang van het evenement bij een:

 • melding klein evenement 7 werkdagen
 • evenementenvergunning categorie A 12 weken
 • evenementenvergunning categorie B 19 weken
 • evenementenvergunning categorie C 25 weken

De kosten in het overzicht zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd.

Kostenoverzicht

soort kosten tarief 2022
Regulier evenement, eerste aanvraag € 172,20
Regulier evenement, tweede aanvraag en meer € 99
Aandacht evenement € 418,10
Risico evenement € 594,60

Als u alcohol schenkt buiten een horeca-inrichting, dan hebt u een ontheffing Alcoholwet nodig.