Gehandicaptenparkeerkaart

 • Hiermee kunt u in de gemeente Bergen overal gratis parkeren.
  Let op: dit geldt niet voor zone A. In zone A kunt u met uw gehandicaptenparkeerkaart maximaal 1,5 uur vrij parkeren met een parkeerschijf.
 • U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart, deze staat niet op kenteken.
 • Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig en persoonsgebonden.
 • In de meeste Europese landen kunt u met deze kaart gebruikmaken van gehandicaptenparkeerplaatsen (er kunnen andere parkeerregels van kracht zijn).

Geldigheidsduur

Voor welke periode een gehandicaptenkaart geldig is, hangt af van de uitkomst van de medische keuring. Als uw loopbeperking permanent is, is de geldigheid van de kaart 5 jaar. En wordt de kaart telkens met 5 jaar verlengd.

Aanvragen

 • Online of via de balie.
 • Binnen 8 weken na ontvangst ontvangt u een besluit op uw aanvraag.
 • De termijn van 8 weken mag eenmaal verlengd worden.
online aanvragen (met DigiD) afspraak maken met DigiD afspraak wijzigen met DigiD afspraak afzeggen met DigiD afspraak maken zonder DigiD

Vermissing

vermissing kaart doorgeven (53 KB)

Kosten

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Gehandicaptenparkeerkaart € 37,10
 • U kunt de kosten bij een digitale aanvraag via iDEAL betalen
 • Bij een aanvraag via de balie kunt u de kosten bij de balie voldoen (bij voorkeur per pin).

Voorwaarden

 • Uit medisch onderzoek* is gebleken dat u een loopbeperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
 • U bent, ook met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat om zelfstandig een afstand van 100 meter achter elkaar te lopen.
 • U bestuurt het voertuig zelf (bestuurderskaart) of bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).

* Als er nog geen medisch onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld in verband met een aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo-aanvraag) bij de gemeente, dan krijgt u een oproep voor een keuring.