Geheimhouding persoonsgegevens

Informatie:

Van vrijdag 4 augustus vanaf 17.00 uur t/m zondag 6 augustus wordt een update ingezet in de omgeving van de e-diensten. Dit kan betekenen dat er mogelijk geen digitale aanvragen ingediend kunnen worden.

U kunt vragen om verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden te beperken. Dit kan alleen voor uw eigen gegevens of die van uw minderjarige kinderen.

De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Persoonsgegevens. Deze gebruikt de gemeente als u een aanvraag doet bijvoorbeeld voor een rijbewijs, paspoort of bouwvergunning.

Inloggen met DigiD geheimhouding aanvragen of opheffen afspraak geheimhouding maken