Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
  • U meldt vervolgens uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op maandag en woensdag om 9.00 uur. Voorwaarde is dat één van beide partners is geregistreerd in gemeente Bergen.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap in de volgende situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.
melden huwelijk of partnerschap afspraak maken

Melden met papieren formulier

Het papieren formulier stuurt u per post naar afdeling Burgerzaken of per mail naar info@bergen-nh.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie. Afgeven bij de balie kan alleen op afspraak.

Vul het formulier volledig in en neem of stuur alle bijlagen mee.

Kostenoverzicht 2022

Scroll de tabel om meer te zien
Soort kosten tarief 2022
maandag en woensdag om 09:00 uur in het gemeentehuis gratis
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis € 440,40
Iedere dag op een vaste of vrije locatie € 440,40
Omzetten van partnerschap in huwelijk € 440,40
Het op verzoek benoemen van een trouwambtenaar € 32,00
Een ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap in gemeentehuis € 17,40
Trouwboekje: plastic omslag € 17,40
Trouwboekje: leren omslag € 35,00