Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
 • U meldt vervolgens met het formulier uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt in ondertrouw gaan.
 • De melding doet u ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U kunt een voorgenomen huwelijk of partnerschap melden als:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
 • U staat niet onder curatele.

Voor de melding gebruikt u een van de formulieren. Dit stuurt u per post naar afdeling Burgerzaken of per mail naar info@bergen-nh.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie. Afgeven bij de balie kan alleen op afspraak.

Vul het formulier volledig in en neem of stuur alle bijlagen mee.

formulier melden huwelijk (pdf, 231 KB)

formulier melden partnerschap  (pdf, 385 KB)

formulier melden huwelijk met verblijfsrecht (pdf, 239 KB)

formulier melden partnerschap met verblijfsrecht (pdf, 385 KB)

afspraak maken

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op maandag en woensdag om 9.00 uur. Eén van beide partners moet geregistreerd zijn in gemeente Bergen. De voltrekking duurt ongeveer 10 minuten. Er mogen alleen getuigen mee, maar geen publiek.

Kostenoverzicht 2024

soort kosten tarief 2024
maandag en woensdag om 9.00 uur in het gemeentehuis gratis
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur in het gemeentehuis € 458,10
alle dagen van de week op een aangewezen locatie € 458,10
op verzoek benoemen van een trouwambtenaar € 33,30
ambtenaar als getuige bij een huwelijk of partnerschap per getuige € 18,10
trouwboekje: plastic omslag € 18,10
trouwboekje: leren omslag € 36,40

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde 'babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). Bij de gemeente Bergen is het alleen mogelijk om een eigen trouwambtenaar te laten aanwijzen als deze al beëdigd is bij de rechtbank en een aanstelling heeft bij een gemeente (maakt niet uit welke). 

Bij aanwezigheid van bovengenoemde stukken ontvangt de trouwambtenaar een aanwijzingsbesluit voor het huwelijk.

onze trouwambtenaren

U kunt alleen trouwen, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig als u het jawoord geeft.
 • De getuigen zijn meerderjarig.

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen hebt opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.
 • Als u wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet u naar een notaris.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen.

Bekijk de vragen en antwoorden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap