Regels

  • De gemeenteraad stelt lokale regels vast. Deze regelgeving staat in verordeningen en beleidsregels.
  • Deze regels maken duidelijk wat wel en wat niet kan of moet (rechten en plichten).
  • En de regels bieden de gemeente een instrument om te handhaven.

U kunt op de website van de overheid zoeken naar alle regels die gelden in de gemeente.

U kiest zelf of u alleen de regels van de gemeente wilt zien of ook regels van de provincie, de waterschappen of de rijksoverheid. U kunt ook zoeken welke regels bijvoorbeeld een jaar geleden geldig waren.

lokale regelgeving zoeken

Beleid

  • De gemeente maakt keuzes hoe zij problemen en ontwikkelingen wil aanpakken.
  • En legt deze keuzes vast in plannen voor een bepaalde periode.
  • Zo'n beleidsplan kan ook visie of nota heten.
visie en beleid