Toerisme- en innovatiefonds

 • Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren kunnen projecten en evenementen indienen voor een subsidie uit dit fonds.
 • Het fonds is bedoeld voor innovatieve initiatieven voor de gemeente als geheel of een specifieke kern, die:
  • de gemeente een economische of toeristische impuls kunnen geven.
  • een toeristisch- of recreatief karakter hebben;
  • en innovatief zijn, dus onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod.
 • Zowel nieuwe projecten als doorontwikkeling van bestaande projecten komen in aanmerking.

De Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020 treedt 1 januari 2020 in werking.

Bijdrage

 • Een subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Met een maximum van € 5.000 per jaar per activiteit.
 • Indien de activiteit meermaals georganiseerd wordt, wordt maximaal drie keer subsidie verstrekt. Dit gaat uit van de verwachting dat de activiteit rendabel wordt.
  • In het tweede jaar wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 4.000 per jaar per activiteit.
  • In het derde jaar wordt maximaal 30% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 3.000 per jaar per activiteit.
 • Het college kan besluiten een lagere of geen bijdrage toe te kennen.
 • De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar. Op is op.

Aanvragen

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. Dit moet wel uiterlijk dertien weken voordat de activiteit begint. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier subsidie Toerisme- en Innovatiefonds 2020 (pdf, 50 KB)

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Beknopt activiteitenplan met opzet en doelstellingen.
 • Toelichting wat uw project toevoegt aan het bestaande aanbod in de gemeente.
 • Begroting van kosten en baten.

Verzoeken voor subsidie kunnen worden gemaild naar de info@bergen-nh.nl onder vermelding van ‘aanvraag toerisme- en innovatiefonds’.