Toerisme- en innovatiefonds

De subsidie uit het toerisme- en innovatiefonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de identiteit en het onderscheidend vermogen van gemeente Bergen.

Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren kunnen uit het fonds subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan versterken van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid van gemeente Bergen en aan versterken van het aanbod. 

 • De activiteiten moeten een toeristisch of recreatief karakter hebben. 
 • Ze zijn innovatief, dus onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod.
 • Ze geven een economische of toeristische impuls voor gemeente Bergen als geheel of voor een specifieke kern.
 • Wat betreft aard, thema, tijdstip, omvang en kwaliteitsniveau passen de activiteiten binnen de evenementenkalender van gemeente Bergen.
 • De activiteiten zijn in potentie rendabel, zodat de activiteit na maximaal 3 keer subsidie te hebben gekregen zonder subsidie door kan gaan.

De Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020 is 1 januari 2020 in werking getreden.

Hoogte subsidie

 • Een subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Met een maximum van € 5.000 per jaar per activiteit.
 • Als de activiteit meermaals georganiseerd wordt, wordt maximaal 3 keer subsidie verstrekt. Dit gaat uit van de verwachting dat de activiteit rendabel wordt.
  • In het tweede jaar wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 4.000 per jaar per activiteit.
  • In het derde jaar wordt maximaal 30% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 3.000 per jaar per activiteit.
 • Het college kan besluiten een lagere of geen bijdrage toe te kennen.
 • De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar. Op is op.

Aanvragen

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. Dit moet wel uiterlijk 13 weken voordat de activiteit begint. U gebruikt hiervoor het aanvraagformulier:

Subsidie eenmalige activiteit aanvragen (pdf, 228 KB)

Verzoeken voor subsidie mailt u mailen naar info@bergen-nh.nl onder vermelding van: aanvraag toerisme- en innovatiefonds.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact met ons op via: info@bergen-nh.nl of  072 888 00 00