Toerisme- en innovatiefonds

 • Bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren kunnen projecten en/of evenementen indienen voor een subsidie uit dit fonds.
 • Het fonds is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid en het versterken van aanbod en activiteiten die bijdragen aan de identiteit en het onderscheidend vermogen van de gemeente Bergen. De activiteiten dienen:
  • een toeristisch- en/of recreatief karakter te hebben; en
  • innovatief te zijn, dus onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod;
  • een economische en/of toeristische impuls te zijn voor de gemeente Bergen als geheel of een specifieke kern in het bijzonder; en
  • wat betreft aard, thema, tijdstip, omvang en kwaliteitsniveau te passen binnen de evenementenkalender van de gemeente Bergen; en
  • de potentie te hebben een rendabele business case te zijn, zodat de activiteit na maximaal drie keer subsidie te hebben gekregen zonder subsidie kan worden gecontinueerd.

De Subsidieregeling toerisme- en innovatiefonds 2020 is 1 januari 2020 in werking getreden.

Hoogte subsidie

 • Een subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. Met een maximum van € 5.000 per jaar per activiteit.
 • Indien de activiteit meermaals georganiseerd wordt, wordt maximaal 3 keer subsidie verstrekt. Dit gaat uit van de verwachting dat de activiteit een rendabele business case wordt.
  • In het tweede jaar wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 4.000 per jaar per activiteit.
  • In het derde jaar wordt maximaal 30% van de subsidiabele kosten verstrekt. Met een maximum van € 3.000 per jaar per activiteit.
 • Het college kan besluiten een lagere of geen bijdrage toe te kennen.
 • De gemeente stelt jaarlijks maximaal € 50.000 beschikbaar. Op is op.

Aanvragen

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. Dit moet wel uiterlijk 13 weken voordat de activiteit begint. U gebruikt hiervoor het volgende aanvraagformulier:

Subsidie eenmalige activiteit aanvragen (pdf, 114 KB)

Verzoeken voor subsidie kunt u mailen naar info@bergen-nh.nl onder vermelding van 'aanvraag toerisme- en innovatiefonds'.