Welstandseisen

De redelijke eisen van welstand zijn een verzameling van regels waaraan gebouwen in een gemeente moeten voldoen. De eisen kunnen betrekking hebben op de bouwmaterialen die gebruikt worden, maar kunnen ook bepalen welke bouwstijl wel of niet gewenst is.

Hoe werkt het ?

 • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
 • Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.
 • U kunt de eisen in de welstandsnota nalezen.
 • Wij leggen uw aanvraag voor aan de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
 • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
 • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de welstandsnota.

commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Nota omgevingskwaliteit

Op 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad de nota Omgevingskwaliteit (pdf, 25 MB) vastgesteld. Deze vervangt de Welstandsnota 2004.

De nota is vooral bedoeld als informatiebron en leidraad voor het gewenste uiterlijk van bouwwerken bij verbouwingen en nieuwbouw. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) gebruikt de nota om bouwplannen aan te toetsen.

Deze eisen in de nota gaan onder andere over:

 • Eigenschappen van de bestaande bebouwing.
 • Openbare ruimte.
 • Landschap.
 • Stedenbouwkundige situatie.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur.
 • Samenhang in het bouwwerk.