BSG Rondelaan verbouwing

Het gebouw van de Berger Scholengemeenschap (BSG) aan de Rondelaan wordt gerenoveerd. Omdat de scholieren hun lessen moeten volgen in kwalitatief goede schoolgebouwen, worden zij tijdelijk ondergebracht in de voormalige mytylschool De Ruimte aan de Oudtburghweg. 

De bouw van de school is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de BSG en het bestuur (SOVON) waaronder de school valt. De huidige BSG-huisvesting voldoet niet meer aan de eisen van nu en moet daarom worden verbouwd. De gemeenteraad buigt zich over de tijdelijke huisvesting van de BSG.

Tijdelijke huisvesting in De Ruimte

Samen met het schoolbestuur is gezocht naar een geschikte locatie. Deze is gevonden in de mytylschool De Ruimte. De Ruimte verhuist zelf naar een nieuwe locatie in Heerhugowaard.

De Ruimte is niet groot genoeg om de BSG in onder te brengen. Er moeten daarom aanvullend noodlokalen (units) en voorzieningen worden geplaatst. 

Overleg met belanghebbenden

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2023 ingestemd met de financiering voor de tijdelijke huisvesting. De gemeente maakt in overleg met de omgeving een plan voor de bereikbaarheid en ontsluiting van de school. Hierover vond begin april een werksessie plaats met vertegenwoordigers uit de omgeving. En enkele weken later een brede informatiebijeenkomst voor de buurt. 

Werkzaamheden Oudtburghweg 

Het huidige gebouw aan de Rondelaan wordt gerenoveerd. Omdat de scholieren hun lessen bij voorkeur moeten kunnen blijven volgen in kwalitatief goede schoolgebouwen, wordt de BSG tijdelijk ondergebracht in de voormalige mytylschool ‘De Ruimte’ aan de Oudtburghweg. We hebben betrokkenen geïnformeerd via de gemeentekrant, per brief en tijdens een informatiebijeenkomst over het transport van de containers en noodlokalen voor de tijdelijke huisvesting begin juni. Naar verwachting verhuist de BSG rond de zomervakantie naar De Ruimte.

Nieuw gebouw BSG aan de Rondelaan

Het ontwerp van het gebouw aan de Rondelaan is in grote lijnen afgerond. De afspraken met de aannemer worden gemaakt. De werkzaamheden zijn in het schooljaar 2023-2024.

De planning is dat de scholengemeenschap begin 2025 terugkeert naar het verbouwde school aan de Rondelaan.