Plannen en projecten

beeld van de website ikdenkmeeoverbergen

Meedenken over plannen in gemeente Bergen

We betrekken graag onze inwoners en ondernemers bij veranderingen. Omdat inwoners en ondernemers vaak goed weten wat er in de praktijk speelt. 

Het kan gaan om een visie voor de lange termijn. Maar ook om een nieuwe inrichting van een straat.

ga naar 'ík denk mee over Bergen'