Vitale Kernen

Het doel van het Plan van aanpak Vitale Kernen is dat de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet vitaal en leefbaar blijven. We streven naar een duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling. Daarbij zijn het betrekken van de gemeenschap en behouden van lokale kennis van groot belang.

In het voorjaar van 2023 hebben wij aan het plan van aanpak gewerkt. Hierin staan de stappen om de leefbaarheid en vitaliteit in de dorpen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet te verbeteren. Voor elk dorp hanteren we een andere aanpak, omdat de dorpen zich in verschillende fasen bevinden.

De gemeenteraad stelde op 25 mei het Plan van aanpak Vitale Kernen vast.

Klankbordgroep per kern

Voor elk dorp is een klankbordgroep gevormd. Deze klankbordgroepen bestaan uit leden van de dorpsverenigingen en andere geïnteresseerden. Deze groepen treden op als ervaringsdeskundigen en beschikken over waardevolle kennis van hun dorp. Hun betrokkenheid en expertise zijn van groot belang bij het onderzoek naar verbetering van de leefbaarheid in Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Groet.

In de 1e fase van het plan hebben de klankbordgroepen:

  • Geholpen met een oordeel over eerdere onderzoeken.
  • Het maken van onderzoeksvragen en
  • Als vraagbaak voor de projectorganisatie.

Als u geïnteresseerd bent om een bijdrage te leveren aan één van de klankbordgroepen, meldt u dan aan. 

Bijeenkomsten klankbordgroep

Het project Vitale Kernen draait inmiddels volop. Het onderzoek naar de leefbaarheid in de kernen is na de zomer opgeleverd en besproken met de klankbordgroepen, tijdens de 2e bijeenkomsten in oktober en november. Het projectteam stelt in november en december aan de hand van het onderzoek en de reacties van betrokkenen per dorp een concept leefbaarheidsagenda op. 

Die agenda’s bevatten verschillende maatregelen die op de korte en lange termijn voor de leefbaarheid in de dorpen kunnen worden uitgevoerd. In januari 2024 vinden de 3e bijeenkomsten met de klankbordgroepen plaats. Zij worden dan gevraagd te reageren op de concept leefbaarheidsagenda’s. Aanmelden is noodzakelijk. De leden van de klankbordgroepen die zich eerder hebben aangemeld hebben voor één van de avonden een uitnodiging ontvangen. Deze vinden plaats op:

  • 22 januari 2024 in Egmond aan den Hoef van 19.00 tot 21.00 uur in Huys Egmont.
  • 23 januari 2024 in Groet van 19.00 tot 21.00 uur in De Blinkerd.
  • 24 januari 2024 in  Egmond-Binnen van 19.00 tot 21.00 uur dorpshuis De Schulp.

Na deze 3 bijeenkomsten worden de leefbaarheidsagenda’s afgemaakt en gepresenteerd aan de gemeenteraad. Naar verwachting gebeurt dit in het 1e kwartaal. 

Voor meer informatie mailt u naar renatewijmenga@debuch.nl of  06 213 580 94.

Belangrijke data

  • November en december 2023: schrijven 3 concept leefbaarheidsagenda's.
  • Januari 2024: klankbordgroepen bespreken concept-leefbaarheidsagenda's.
  • Februari/maart 2024; presenteren leefbaarheidsagenda's aan de gemeenteraad.