Participatie: denk en doe mee

Een goede relatie tussen inwoners, ondernemers en de gemeente is belangrijk. Zo kunnen we in gesprek gaan over elkaars initiatieven en de ontwikkelingen in onze mooie kernen. Het is belangrijk om duidelijk te beschrijven hoe we dat op een goede manier doen:

Participatie is meer dan beleidsdocument

Maar participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Het vertelt ons van alles over onze samenleving en over wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat daarom vooral over mensen en hun omgeving.

U kunt meepraten over onderwerpen waarover we graag met u in gesprek gaan. Of hebt u zelf een initiatief, bijvoorbeeld voor uw wijk of straat, waarover u in gesprek wilt met de gemeente. Kijk voor beide mogelijkheden op ik denk mee over Bergen