Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar ruimtelijke plannen

Ontwerp wijzigingsplan Heereweg 106

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het toevoegen van een bouwvlak ten behoeven van een extra woning op het perceel aan de Heereweg 106, te Schoorl.

Ter inzage t/m 6 oktober

Het ontwerp wijzigingsplan Heerweg 106 ligt 6 weken ter inzage van 25 september t/m 6 oktober 2023 op ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Op officiele bekendmakingen staat de volledige publicatie. U kunt tot 6 oktober een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen, tel. 088 9097171 of via e-mail: basdekker@debuch.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het verwijderen van de huidige bestemming recreatiewoning en deze te wijzigen naar reguliere woning. De functieaanduiding ‘recreatiewoning’ op het gehele perceel vervalt. Verder wordt er aan de Fazantenlaan 15 een bouwvlak ingetekend.

Ter inzage t/m 13 oktober

Het ontwerp bestemmingsplan Fazantenlaan 13-15 ligt 6 weken ter inzage van 1 september t/m 13 oktober 2023 op ruimtelijke plannen. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis tijdens openingstijden. 

Op officiële bekendmakingen staat de volledige publicatie. U kunt tot 13 oktober een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nathalie Tajes Flores van team Plannen en projecten via 088 - 909 92 07.

Plannen volgens Wet elektronische publicatie (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.