Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Splitsing van het perceel in 2 nieuwe bouwvlakken om de bouw van 2 woningen mogelijk te maken binnen de huidige woonbestemming.

Ter inzage t/m 17 april

Het vastgestelde wijzigingsplan Huismanweg 10 in Schoorl ligt 6 weken ter inzage van 6 maart t/m 17 april. Het plan kunt u ook inzien in het gemeentehuis.

De volledige publicatie staat op officiële bekendmakingen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbende beroep aantekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten van de gemeente Bergen via 072 888 00 00