Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm onder plekinfo. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op wijzigen van de agrarische bestemming op het perceel Kerkedijk 4 te Bergen naar de bestemming wonen. 

Wijzigingsbevoegdheid

In het bestemmingsplan landelijk gebied Noord ligt op de Kerkedijk 45 een wijzigingsbevoegdheid. De wijzigingsbevoegdheid maakt wijziging van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk. Het wijzigingsplan Kerkedijk 45 is een uitwerking van deze bevoegdheid.

Inzien t/m 30 november

Het wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage van 20 oktober t/m 30 november 2022. U kunt het ontwerp wijzigingsplan Kerkedijk 45 in Bergen online inzien. En u kunt het plan inzien in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar.

Zienswijzen indienen

U kunt mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen over het ontwerp tot 30 november. De schriftelijke zienswijzen dient u in bij burgemeester en wethouders gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Voor een mondelinge reactie maakt u een afspraak met team Plannen en Projecten. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail nemen wij niet in behandeling.

Meer informatie of afspraak maken

Voor meer informatie neemt u contact op met team Plannen en Projecten, 088 - 909 71 71 of basdekker@debuch.nl.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op toevoegen van 2 bouwvlakken voor de bouw van 2 woningen op het perceel Hogenolweg 6 in Groet. 

Bevoegdheid college

In het bestemmingsplan Schoorl kernen en buurtschappen ligt op de Hogenolweg 6 een wijzigingsbevoegdheid. Burgemeester en wethouders zijn - met inachtneming van bepalingen – bevoegd om nieuwe bouwvlakken aan te wijzen en bestaande bouwvlakken te verplaatsen, aan te passen of te vergroten. Dit wijzigingsplan is een uitwerking van deze bevoegdheid.

Inzien t/m 30 november

Het ontwerp wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage van 20 oktober t/m 30 november. U kunt het ontwerp wijzigingsplan Bremakker 2022 online inzien. En u kunt de stukken fysiek inzien in het gemeentehuis van Bergen, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar

Zienswijzen indienen

U kunt mondeling of (bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen naar voren brengen over het ontwerp tot 30 november. De schriftelijke zienswijzen dient u in bij burgemeester en wethouders gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Voor een mondelinge reactie maakt u een afspraak met team Plannen en Projecten. Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail nemen wij niet in behandeling.

Meer informatie of afspraak maken

Voor meer informatie neemt u contact op met team Plannen en Projecten, 088 - 909 71 71 of basdekker@debuch.nl.