BSV-terrein: Park de Beeck

Het BSV-terrein kwam in 2016 vrij voor woningbouw door de fusie van voetbalverenigingen BSV en Berdos. In 2018 besprak de raad het eerste verkavelingsplan: een plattegrond met daarop ingetekend de nieuwe woningen.

In 2021 heeft de raad een bestemmingsplan voor de bouw van 110 appartementen en 42 huizen vastgesteld.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. U kunt bestemmingsplannen vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Groene en waterrijke wijk

Woningen te gast

Het wordt een groene en waterrijke wijk, waarbij de woningen te gast zijn. De woningen komen op de voetbalvelden. Ook is er een deel bebouwing aan de linkerkant van zwembad De Beeck. Waar ooit het uitvaartcentrum stond.

De 110 appartementen zijn verdeeld over 5 gebouwen. Deze gebouwen worden maximaal 3 hoog. De huizen komen in de zuidoosthoek van het plan: bij de Kerkedijk en de Oudtburghweg. Kennemer Wonen verhuurt 76 woningen als sociale huurwoning en 44 appartementen in de middenhuur. 32 rijwoningen komen te koop voor maximaal € 450.000. Het hoogste gebouw komt zo ver mogelijk van de bestaande bouw af.

Groen en duurzaam

De wijk krijgt door al het groen een duurzaam karakter. Hoge bomen moeten de biodiversiteit stimuleren en hittestress tegengaan. Maar ook de bouw houdt hier rekening mee, onder meer door het gebruik van lichte gevels. 

Alle woningen zijn gasloos. Onder andere warmtepompen voorzien in de energie. Alle woningen voldoen aan de modernste eisen. Op de platte daken komen zonnepanelen en de woningen worden nul-op-de-meter.

Het plan heeft de naam Park de Beeck gekregen. De naam is gekozen is gekozen vanwege de parkachtige omgeving.

Stand van zaken

Het plan bevindt zich momenteel (november 2023) de voorbereidingsfase voor de bouw. De voetbalkantine en kleedkamers evenals de gebouwen behorend bij het uitvaartcentrum zijn al gesloopt. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2024 gestart met het bouwrijp maken van het gebied en eind 2024 met de bouw van de woningen.

Inschrijven koopwoningen (nog) niet mogelijk

De grond waarop de 32 koopwoningen gebouwd worden, is nu nog van de gemeente. De gemeente gaat deze grond te koop aanbieden aan marktpartijen met de plicht de woningen te bouwen zoals bepaald in het bestemmingsplan voor maximaal € 450.000.

De toekomstige eigenaar is verantwoordelijk voor de verkoop van de 32 koopwoningen. Aangezien de eigenaar nog niet bekend is, kan nog niet worden ingeschreven op de woningen. Zodra hierover meer bekend is, wordt dit bekend gemaakt via de gemeentelijke kanalen.