Hotel Nassau

Sinds het begin van de oorlog worden veel Oekraïners opgevangen in de gehele gemeente Bergen. Omdat de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk is, wordt de gemeentelijke opvang uitgebreid. 

Vanaf eind februari 2024 is Hotel Nassau in gebruik om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De gemeente Bergen en de eigenaren van Hotel Nassau hebben een afspraak gemaakt over de tijdelijkheid van 3 jaar, met een mogelijkheid dit te verlengen met nog eens 2 jaar.

Geschikte locatie

Gemeente Bergen heeft op dit moment de opdracht om te zorgen voor minimaal 143 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Omdat Hotel Nassau nog niet verbouwd gaat worden tot Hotel Nieuw Nassau, is de locatie geschikt om op korte termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 

Hotel Nieuw Nassau

Er is een plan voor deze locatie om op dezelfde plek een nieuw hotel te bouwen. Het plan Hotel Nieuw Nassau betekent de vervanging van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen.

Op 8 maart oordeelde de Raad van State dat de vergunningsprocedure niet goed was doorlopen. Het nieuwe proces zal een tijd duren. De eigenaar van het hotel wil het hotel beschikbaar stellen voor de opvang van ontheemde Oekraïners tot het moment dat de bouw van het nieuwe hotel begint.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de huismeesters van de opvanglocatie via bergenaanzee@steniabeheer.nl of telefoonnummer 06 270 257 95.