Hotel Nassau

Sinds het begin van de oorlog veel worden Oekraïners opgevangen in de gehele gemeente Bergen. Omdat de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen naar hun thuisland op korte termijn onwaarschijnlijk is, wordt de gemeentelijke opvang uitgebreid. 

Collegebesluit maandag 12 juni

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst te sluiten met de eigenaren van Hotel Nassau in Bergen aan Zee. Gemeente Bergen heeft op dit moment de opdracht om minimaal 143 opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Omdat Hotel Nassau nog niet verbouwd gaat worden, is deze locatie zeer geschikt om op korte termijn Oekraïense vluchtelingen op te vangen. 

Hotel Nassau

Er is een plan voor deze locatie om ter plaatse een nieuw hotel te realiseren. Het plan Hotel Nieuw Nassau voorziet in het vervangen van het huidige hotel door een nieuw hotel met 60 hotelkamers en 21 appartementen. Op 8 maart oordeelde de Raad van State dat de vergunningsprocedure niet goed was doorlopen. De nieuwe procedure zal enige tijd in beslagnemen. Tot het moment dat de eigenaar tot realisatie van dit hotel over kan gaan wil hij het hotel beschikbaar stellen voor de opvang van ontheemde Oekraïners voor maximaal 3 jaar, met een optie tot verlenging van nog eens 2 jaar. 

Contact