Oudburgerpolder ruimtelijk kwaliteitskader

Begin 2023 is een ruimtelijk kwaliteitskader gemaakt voor de Oudburgerpolder. In dit gebied aan de oostkant van de gemeente Bergen zijn verschillende functies aanwezig, zoals sportcomplexen, scholen, woonvoorzieningen, landgoed, gronddepot, gemeentewerf en begraafplaats. 

Over het concept ruimtelijk kwaliteitskader gaan we met omwonenden en gebruikers in gesprek.

In oktober 2020 stelde de gemeenteraad voor dit gebied de structuurvisie Oudburgerpolder (pdf, 9 MB) vast. Bij de vaststelling verzocht de gemeenteraad het college om een kader beeldkwaliteit op te stellen. Nieuwe initiatieven voor het gebied toetsen we aan dit kader beeldkwaliteit.

Meedenken over beeldkwaliteit

In 2 bijeenkomsten spraken we met betrokkenen over het ruimtelijk kwaliteitskader Oudburgerpolder; de laatste bijeenkomst was op 9 oktober. We bespraken met betrokkenen de ingebrachte reacties. 

De reacties hebben tot aanpassing van het ruimtelijk kwaliteitskader geleid. Het college heeft het definitieve concept ruimtelijk kwaliteitskader vervolgens vastgesteld en aan de raad aangeboden. 

Bespreken ruimtelijk kwaliteitskader 14 en 28 maart

Donderdag 1 februari is het ruimtelijk kwaliteitskader Oudburgerpolder (pdf, 17 MB) aan de raadsleden gepresenteerd. Daarna volgt de bestuurlijke behandeling.

Op 14 maart behandelt de commissie het kader. Tijdens de commissievergadering kunt u uw reactie dan nog aan de raad kenbaar maken. En kunt u eventueel nog gebruik maken van het inspreekrecht. Op 28 maart bespreekt de gemeenteraad het kader. Beide avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de raadzaal in sportcentrum De Beeck.

Contactgegevens

Voor vragen neemt u contact op met met Arie Hogendoorn, projectleider, via ariehogendoorn@debuch.nl.