Sluislaan en Mosselenbuurt: onderhoud

De rijbaan van de Sluislaan en Mosselenbuurt (tussen de Voert en Buerweg) is toe aan onderhoud. In beide straten is het wegdek in slechte staat. De gemeente gaat daarom de straat opnieuw bestraten. Dit gebeurt in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden.

Nieuwe bestrating

De Sluislaan en een deel van de Mosselenbuurt (tussen de Voert en Buerweg) wordt opnieuw bestraat. Ook krijgen beide straten een nieuwe fundering. Deze nieuwe ondergrond zorgt voor minder verzakkingen en rijsporen. Daarmee wordt het wegdek weer toekomstbestendig. Voor het opnieuw bestraten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de huidige klinkers.

De grote bomen langs de wegen blijven allemaal staan. 

Voorlopig ontwerp

Om het verkeer voor alle gebruikers zo veilig mogelijk te maken, overleggen we met de Fietsersbond, omwonenden en direct belanghebbenden.

Voorlopig ontwerp (pdf, 485 KB)

U kunt reageren op het voorlopig ontwerp t/m 22 maart 2024. Waar mogelijk, wordt de inbreng verwerkt in het definitieve ontwerp. 

Aandachtspunten, wensen en idee├źn kunt u delen via de projectleider Nick Huibers, via nickhuibers@debuch.nl of 088 909 90 90

Hinder

Mogelijk ervaren omwonenden enige hinder van de werkzaamheden. Als het definitieve ontwerp klaar is en de aannemer is gekozen, worden zij hierover geïnformeerd.

Omwonenden krijgen een brief voordat de werkzaamheden starten. De informatie komt op deze website. De werkzaamheden starten begin 2025 en duren naar verwachting ongeveer 3 maanden.

Planning

  • Maart 2024: informeren inwoners, fietsersbond en belanghebbenden. 
  • t/m 22 maart 2024 kunnen omwonenden reageren op het voorlopig ontwerp.
  • April - juli 2024: verwerken reacties in definitief ontwerp.
  • Juli 2024: vaststelling definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders.
  • Begin 2025: start uitvoering.

Meer informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Nick Huibers.