Figuratief beeld Teun de Jager

Wij nodigen beeldende kunstenaars uit om een schetsvoorstel te maken voor een figuratief beeld van Teun de Jager. Dit naar het verhaal van Nicolaas Beets in Camera Obscura. Inzendingen moeten 1 september 2022 binnen zijn.

Het geselecteerde kunstwerk komt aan de voet van het klimduin in Schoorl te staan. 

Om mee te dingen, voldoet het beeld aan een aantal randvoorwaarden:

 • Figuratief / herkenbaar: Teun de Jager.
 • Romantisch.
 • Verhaal van Nicolaas Beets kan meegenomen worden in het ontwerp.
 • Gemaakt van een duurzaam materiaal, vandalismebestendig. 
 • Richthoogte 200 cm inclusief eventuele sokkel of andere onderlegger.
 • Richtbreedte en lengte 60 x 60 cm.

Procedure

 • Voor 1 september 2022 kunnen kunstenaars met een schetsontwerp komen. We vragen hiervoor:
  • een globale schets en
  • portfolio van de kunstenaar.
 • Uit de aanmeldingen kiezen de historische werkgroep Teun de Jager samen met de adviescommissie Kunst en Cultuur gemeente Bergen
 • Uit de aanmeldingen worden drie inzendingen geselecteerd door de historische werkgroep Teun de Jager samen met de adviescommissie Kunst en Cultuur gemeente Bergen voor een definitief en uitgewerkt ontwerp. Hiervoor is een vergoeding van € 1.500 beschikbaar per inzending. 
 • Deze drie ontwerpen worden aan de inwoners van Schoorl gepresenteerd. Zij kiezen het definitieve ontwerp.
 • De gekozen kunstenaar werkt vervolgens een definitief ontwerp uit. Dit wordt na een laatste goedkeuring door de uitgebreide adviescommissie en een terugkoppeling aan het gemeentebestuur uitgevoerd. De kunstenaar ontvangt hiertoe een schriftelijke bevestiging van het gemeentebestuur. Dit definitieve ontwerp behelst:
  • een tot in detail uitgewerkt ontwerp voorzien van constructie- en funderingstekeningen, inclusief de noodzakelijke berekeningen
  • inzicht in de onderhoudseisen en -kosten en een gedetailleerde begroting.
 • Het definitieve ontwerp wordt gebruikt bij de aanvraag van de eventuele bouwvergunning.
 • Voor de realisatie van het definitieve ontwerp is maximaal € 25.000 beschikbaar. Dit is inclusief alle kosten (productiekosten ontwerpkosten en honoraria).

Streefdatum van plaatsing is ergens in 2024.

Insturen voor 1 september 2022

Uw inzending stuurt u voor 1 september 2022 naar info@bergen-nh.nl onder vermelding van: ‘kunstwerk Teun de Jager Schoorl’.