Gerbrandtslaan herinrichting

De Gerbrandtslaan, tussen de Duinweg en het parkeerterrein aan de Oostzijde, is toe aan een flinke opknapbeurt. De weg is op sommige plekken gescheurd of verzakt en het asfalt is aan het einde van zijn levensduur.

We zijn inmiddels gestart met de technische voorbereidingen van de werkzaamheden. En dat gebeurt in overleg met omwonenden. 

Werkzaamheden en veranderingen

We vervangen de bestrating. De klinkers van de bestrating gebruiken we opnieuw. We vervangen de asfaltverharding in zijn geheel. Hierbij wordt ook een nieuwe basis onder de bestrating toegepast, zodat deze weer jaren vooruit kan.

Er zijn enkele aandachtspunten waarover we met de direct omwonenden en gebruikers van de Gerbrandtslaan in gesprek gaan.

  • Ongewenst parkeren in de berm voorkomen.
  • Mogelijk enkele extra parkeervakken maken (bebouwd gedeelte).
  • Verduidelijken en benadrukken 30-km zone.
  • Grastegels toepassen langs de asfaltverharding.
  • Alle inritten (op grond van gemeente) voorzien van dezelfde bestrating.

Naast deze werkzaamheden van de gemeente hebben Liander en PWN ook aangegeven dat zij een deel van de kabels en leidingen willen vervangen. Deze worden vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente ingepland.

Zie hiervoor ook de tekening nieuwe situatie Gerbrandtslaan (pdf, 1 MB).

Stand van zaken

De participatie met direct omwonenden heeft voor grote aanpassingen in het voorlopig ontwerp gezorgd; zie ook  beantwoording van vragen over reconstructie Gerbrandtslaan (pdf, 270 KB). Tijdens de participatie kwam naar voren dat de Gerbrandtslaan onderdeel uitmaakt van het fietsnetwerk van de provincie Noord-Holland.

We hebben daarom besloten om de Gerbrandtslaan als fietsstraat in te richten. Dit heeft als gevolg dat er niet mag worden geparkeerd op de rijbaan en er dus geen extra parkeervakken komen.

Deze wijziging is samen met de overige aanpassingen verwerkt tot een definitief  Voorlopig Ontwerp. Uiteraard is er nog ruimte om hierop te reageren. Omwonenden kunnen hun eventuele op- en aanmerkingen tot uiterlijk 1 februari toesturen. Dit kan door te mailen naar de projectleider: ronaldlooijesteijn@debuch.nl.

Deze opmerkingen worden vervolgens meegenomen bij het opstellen van het Definitieve Ontwerp (DO). Met het Definitieve Ontwerp wordt een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Holland.  Deze subsidie is nodig om de meerkosten voor de inrichting als fietsstraat te kunnen bekostigen. Bij toekenning van de subsidie is de verwachting dat de werkzaamheden na de bouwvak 2023 van start kunnen gaan.

Planning

Contact

Projectleider civiel bij Beheer Openbare Ruimte, Ronald Looijesteijn.