Gerbrandtslaan herinrichting

De Gerbrandtslaan, tussen de Duinweg en het parkeerterrein aan de Oostzijde, is toe aan een flinke opknapbeurt. De weg is op sommige plekken gescheurd of verzakt en het asfalt is aan het einde van zijn levensduur.

We zijn inmiddels gestart met de technische voorbereidingen van de werkzaamheden. En dat gebeurt in overleg met omwonenden. 

Werkzaamheden en veranderingen

We vervangen de bestrating. De klinkers van de bestrating gebruiken we opnieuw. We vervangen de asfaltverharding in zijn geheel. Hierbij wordt ook een nieuwe basis onder de bestrating toegepast, zodat deze weer jaren vooruit kan.

Er zijn enkele aandachtspunten waarover we met de direct omwonenden en gebruikers van de Gerbrandtslaan in gesprek gaan.

  • Ongewenst parkeren in de berm voorkomen.
  • Mogelijk enkele extra parkeervakken maken (bebouwd gedeelte).
  • Verduidelijken en benadrukken 30-km zone.
  • Grastegels toepassen langs de asfaltverharding.
  • Alle inritten (op grond van gemeente) voorzien van dezelfde bestrating.

Naast deze werkzaamheden hebben Liander en PWN aangegeven dat zij een deel van de kabels en leidingen willen vervangen. Deze worden vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente ingepland.

Definitief ontwerp: fietsstraat

Tijdens gesprekken met omwonenden in 2022 kwam naar voren dat de Gerbrandtslaan onderdeel is van het fietsnetwerk van Noord-Holland. We hebben daarom besloten om de Gerbrandtslaan als fietsstraat in te richten. Dit betekent dat niet op de rijbaan mag worden geparkeerd; er komen daarom geen extra parkeervakken. We dienen een subsidieaanvraag in bij de provincie Noord-Holland voor de meerkosten van de inrichting als fietsstraat. 

Deze wijziging is opgenomen in het definitief ontwerp (pdf, 681 KB).

Stand van zaken

Voordat we de bestrating vervangen heeft PWN de waterleiding vervangen. Deze werkzaamheden zijn afgerond. We hebben opnieuw een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. De aanvraag uit 2023 werd niet toegekend vanwege onvoldoende budget. Momenteel bereiden we de aanbesteding voor de selectie van een aannemer voor. 

Planning

  • Mei/juni 2024: Aanbesteding (selectie aannemer)                               
  • September 2024: Beoogde start werkzaamheden

Contact

Projectleider: Ronald Looijesteijn, ronaldlooijesteijn@debuch.nl