Munnikenweg herinrichting

De Munnikenweg is toe aan een opknapbeurt. De rijweg is in slechte staat. Het gaat om het deel van de Munnikenweg vanaf de Heereweg tot en met het kruispunt met de Kleiweg. Ook het stukje straat richting nummer 27 wordt meegenomen in de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het asfalt op de weg wordt vervangen door straatklinkers. We kijken hierbij ook hoe we het groen kunnen behouden in combinatie met de aanleg van parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is dat we de situatie zoveel mogelijk hetzelfde houden, maar o.a. de bermen en de plaatsen waar geparkeerd wordt (kale plekken in berm) worden opgeknapt.

Er wordt een hemelwaterriool aangelegd waarop de regenwater-afvoeren van de huizen wordt aangesloten. Dit heet 'afkoppelen'.

Voorafgaande aan de werkzaamheden worden de bewoners geïnformeerd en wordt  een afspraak gemaakt met bewoners ten behoeve van het afkoppelen. Dit zijn werkzaamheden op eigen terrein.

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. 

Participatie en planning

  • Er zijn twee bijeenkomsten geweest met een aantal buurtbewoners om te informeren over de werkzaamheden. Ook werden wensen, ideeën en aandachtspunten besproken, zodat deze waar mogelijk meegenomen konden worden in de verdere uitwerking.
  • Op basis van de inzichten is een ontwerp (pdf, 604 KB) gemaakt. Dit ontwerp is besproken  met de omwonenden. 
  • Uiteindelijk is dit ontwerp vastgesteld door het college van B&W
  • Vanwege de lange aanlooptijd richting de stikstofvergunning vindt uitvoering plaats in het eerste kwartaal van 2024
  • Na vergunning besteden we de werkzaamheden uit aan een aannemer.
  • Start-einde werkzaamheden: begin 2024 – half 2024.

Contactgegevens

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met  Projectleider Bart Henneman via email: barthenneman@debuch.nl.