Munnikenweg herinrichting

De Munnikenweg is toe aan een opknapbeurt. De rijweg is in slechte staat. Het gaat om het deel van de Munnikenweg vanaf de Heereweg tot en met het kruispunt met de Kleiweg. Ook het stukje straat richting nummer 27 wordt meegenomen in de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Het asfalt op de weg wordt vervangen door straatklinkers. We kijken hierbij ook hoe we het groen kunnen behouden in combinatie met de aanleg van parkeerplaatsen. Het uitgangspunt is dat we de situatie zoveel mogelijk hetzelfde houden, maar o.a. de bermen en de plaatsen waar geparkeerd wordt (kale plekken in berm) worden opgeknapt.

Er wordt een hemelwaterriool aangelegd waarop de regenwater-afvoeren van de huizen wordt aangesloten. Dit heet 'afkoppelen'.

Voorafgaande aan de werkzaamheden worden de bewoners ge├»nformeerd en wordt  een afspraak gemaakt met bewoners ten behoeve van het afkoppelen. Dit zijn werkzaamheden op eigen terrein.

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. 

Participatie

Er zijn 2 bijeenkomsten met een aantal buurtbewoners geweest om te informeren over de werkzaamheden. Ook werden wensen, idee├źn en aandachtspunten besproken, zodat deze waar mogelijk meegenomen konden worden in de verdere uitwerking. Op basis van de inzichten is een ontwerp (pdf, 604 KB) gemaakt. Dit ontwerp is besproken met de omwonenden en vastgesteld door het college van B&W.

Planning

De werkzaamheden starten 2 april 2024 en duren ongeveer 2,5 maanden. De eerste werkzaamheden bestaan uit het gedeeltelijk verwijderen van het huidige wegdek. Er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en het wegdek wordt vervangen. Dit gebeurt in fases, dus we breken de weg niet in een keer in zijn geheel open. In overleg met de paddenwerkgroep worden tijdens de paddentrek extra maatregelen genomen om de padden tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk te beschermen.

Contactgegevens

Tijdens de werkzaamheden is een uitvoerder van de aannemer aanwezig. Bij hem kunt u terecht met vragen over de uitvoering en de planning. De aannemer is firma K. Dekker en bereikbaar op nummer 0226-391 629. Namens de gemeente wordt het dagelijks toezicht gehouden door Coen Heijne, bereikbaar op 06-5882 4104. Voor vragen over het project kunt u ook contact opnemen met projectleider Bart Henneman via email: barthenneman@debuch.nl.