Registratie / inschrijven en uitschrijven

Vluchtelingen met de Oekraïense nationaliteit zijn verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven gebeurt in de gemeente waar de Oekraïense vluchteling verblijft. Na de inschrijving in het BRP kunnen zaken als werk, leefgeld, onderwijs en zorg worden geregeld.

Registratie Oekraïense vluchtelingen (pdf, 73 KB) Українська (Ukrainian)

Voor inschrijving is een paspoort of ID-kaart nodig. U kunt het formulier 'Registratie Oekraïense vluchtelingen' invullen en afgeven bij de balie van uw gemeente. Of u mailt het naar de afdeling Burgerzaken: burgerzaken@bergen-nh.nl

Nadat het formulier is ingediend neemt de gemeente contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak wordt de inschrijving afgerond. 

U kunt het formulier ook eventueel uitgeprint afhalen bij de balie.

Verzekeringen

Als Oekraïners zijn inschreven in de BRP dan vallen zij onder de aansprakelijkheidsverzekering via de gemeente. Contactpersoon: Berty Noom, bertynoom@debuch.nl.

Bevolkingsonderzoeken

Oekraïners die zijn ingeschreven in de BRP kunnen ook per post opgeroepen worden voor deelname aan bevolkingsonderzoeken. Dit is vrijwillig. Het mag, maar het hoeft niet.

Aangifte van verhuizing

Let op: Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u zich eerst inschrijven bij de nieuwe gemeente. Daarna dient u zich uit te schrijven in de gemeente waar u gewoond hebt. Ook een verhuizing binnen de gemeente moet worden gemeld.

Aangifte van een verhuizing kan digitaal of aan de balie van het gemeentehuis.

Terugkeer naar Oekraïne

Wilt u definitief terug gaan naar Oekraïne? Dan moet u een aantal zaken regelen voor vertrek. 

  1. U moet zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen. Dit doet u door de aangifte verhuizing in te vullen en te versturen naar burgerzaken@bergen-nh.nl
  2. Ontvangt u leefgeld? Dan moet u uw leefgeld stopzetten. Vul het Wijzigingsformulier Leefgeld (pdf, 325 KB) in van Zaffier in en stuur dit op naar leefgeld@zaffier.nl
  3. U moet de IND laten weten dat u vertrekt uit Nederland. Dit doet u door een Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland in te vullen. Verstuur het formulier ondertekend naar het adres:
    • IND Directie Asiel & Bescherming 
    • Postbus 18 9560 AA Ter Apel