Verhuizen

Verhuist u naar een ander huis in de gemeente? Geef uw verhuizing door vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dit dan bij uw nieuwe gemeente.

Geef uw verhuizing op tijd door

Geef het op tijd door, want dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning. U hoeft u niet uit te schrijven als u naar een andere gemeente verhuist. Dat doen wij voor u.

Inloggen met DigiD verhuizing doorgeven verhuizing doorgeven per post (pdf, 149 KB) afspraak maken verhuizing

Meenemen of meesturen

 • Een  geldig legitimatiebewijs of als het digitaal aanvraagt een kopie ervan meesturen.
 • Een kopie van het ondertekende huurcontract of ondertekende koopovereenkomst.
 • Een kopie van de zorgovereenkomst.

Als u gemachtigd bent door degene die verhuist

 • Uw eigen geldige identiteitsbewijs of een kopie ervan bij digitaal aanvragen.
 • Ondertekend huurcontract of ondertekende koopovereenkomst.
 • Schriftelijke toestemming.
 • Kopie legitimatiebewijs van degene die verhuist.

Samenwonen of inwonen

 • Uw geldige legitimatiebewijs of een kopie ervan bij digitaal aanvragen.
 • Schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner.
 • Kopie legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Als u gaat samenwonen of bij iemand inwonen dan vult u het formulier Schriftelijke toestemming hoofdbewoner (pdf, 52 KB) in. De persoon waarbij u gaat inwonen of waarmee u gaat samenwonen moet het formulier ook ondertekenen. Dit formulier neemt u mee naar uw afspraak op het gemeentehuis.

Als u de aanvraag digitaal doet kunt u het inscannen en als bijlage met het verhuisformulier meesturen.

Vergeet u niet een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die toestemming geeft mee te sturen of mee te nemen?

Voorwaarden

 • U kunt uw eigen verhuizing doorgeven als u 16 jaar of ouder bent
 • U kunt de verhuizing van iemand anders doorgeven, in de volgende gevallen:
  • Van uw echtgenoot of geregistreerde partner met wie u samen verhuist. (Een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder geregistreerd partnerschap moet dit zelf doorgeven).
  •  Van een minderjarig kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • Van uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van uw ouder, als hij of zij meeverhuist van en naar hetzelfde adres.
  • Van iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
 • Geef uw verhuizing door vanaf 5 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna.

Verhuizing naar het buitenland (emigreren)

Verblijft u langer dan 8 maanden (binnen een periode van 1 jaar) in het buitenland, meld dit dan bij de gemeente.

 • Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.
 • U meldt dit ook als u uw huis in Nederland aanhoudt.
 • Is uw verblijf korter dan 8 maanden, dan kunt u de verhuizing melden, maar dit hoeft niet.
 • U meldt de verhuizing uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek.
Verhuizing naar het buitenland doorgeven (pdf, 22 KB)

Wie ontvangen mijn nieuwe adresgegevens?

Dit is persoonsafhankelijk, maar over het algemeen gaat het om deze instanties: 

 • Belastingdienst (inclusief afdeling Motorrijtuigenbelasting)
 • Hoogheemraadschap
 • Sociale verzekeringsbank (in geval van kinderbijslag of Algemene Ouderdomswet (AOW) / Algemene nabestaandenwet (Anw))
 • Donorregister, indien van toepassing
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), indien van toepassing
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (als er een kenteken op uw naam staat)
 • Pensioenfonds
 • Afdelingen binnen de gemeente.