Dorpsplein Bergen

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen. Het plan is om 29  appartementen te ontwikkelen in 2 gebouwen. Op de begane grond komt ruimte voor horeca en winkels. En er komt een ondergrondse stallingsgarage met 46 parkeerplaatsen.

Lopende beroeps- en bezwaarprocedures bepalen de voortgang van het project. De gemeenteraad besloot op 26 januari om de besluitvorming over het verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen en coördinatiebesluit uit te stellen naar maart 2023.

Sloop Bakemaflat

De sloop van de Bakemaflat in het centrum kan wel doorgaan omdat de afgegeven sloopvergunning onherroepelijk is. De Bakemaflat maakt plaats voor de herontwikkeling van het Dorpsplein. De sloop start in het eerste kwartaal 2023. In afwachting van de herontwikkeling komt er een tijdelijk plein. Meer informatie over het voorgestelde plan kunt u bekijken op de website van aannemer Bot Bouw.

Inloopbijeenkomst 17 januari 2023

Dinsdagavond 17 januari 2023 was de inloopbijeenkomst over de sloop van de Bakemaflat. De bijeenkomst was drukbezocht. Bezoekers konden hun ideeën over het tijdelijke plein noteren. 

Het uitgangspunt is dat op het tijdelijke Dorpsplein prettig en veilig verblijven is en er geen bouwput ontstaat. 

De sloop start 30 januari 2023 en duurt ongeveer 6 weken. 

Meer weten? Bekijk de video 'Sloopproces Bakemaflat Bergen centrum (2023)' op het YouTube kanaal van RTV80.

Impressies Dorpsplein Bergen