Dorpsplein Bergen

In het centrum van Bergen ontwikkelen we het Dorpsplein Bergen. Dit is onderdeel van Mooi Bergen. Het plan is om 29 appartementen te ontwikkelen in 2 gebouwen. Op de begane grond komt ruimte voor horeca en winkels. En er komt een ondergrondse stallingsgarage met 46 parkeerplaatsen.

Lopende beroeps- en bezwaarprocedures bepalen de voortgang van het project. In het 2e kwartaal van 2023 wordt een Plan van Aanpak aan de gemeenteraad voorgelegd met daarin alle te nemen stappen voor het starten van een bestemmingsplanwijzigingsprocedure(s) voor Bergen Centrum. 

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. U kunt bestemmingsplannen vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Tijdelijk Plein

In het eerste kwartaal van 2023 is de Bakemaflat gesloopt. De Bakemaflat maakt plaats voor de herontwikkeling van het Dorpsplein. Meer informatie over het voorgestelde plan kunt u bekijken op de website van aannemer Bot Bouw.

In afwachting van de herontwikkeling komt er een tijdelijk plein. Tijdens de drukbezochte participatiebijeenkomst op 17 januari 2023 hebben inwoners hun ideeën kunnen inbrengen. Aan de hand van deze ideeën heeft de landschapsarchitect een plan gemaakt. Uitgangspunt is dat het op het plein veilig en prettig verblijven is. We maken een aantrekkelijk plein, maar houden ook rekening met het tijdelijke karakter. Daarbij zoeken we naar praktische, duurzame en circulaire oplossingen. 

Het Plein in Bergen is klaar voor het zomerseizoen en voor een periode tot start bouw van Dorpsplein. We denken nog na over een leuke aankleding van de muur. Een aantal ideeën die inwoners hebben aangedragen én op korte termijn te realiseren zijn, zijn terug gekomen in het ontwerp. Zoals op de schetstekening te zien is komt er een grote ontmoetingstafel met banken en een vlonder, die gebruikt kan worden als podium. Daarnaast komt er heel veel groen, zoals planten en een bloementuin.

Impressies Dorpsplein Bergen