Dorpsplein Bergen

We laten de Bakemaflat en de verouderde en vervallen panden daarnaast slopen. Na de sloop ontstaat een mooi ruim dorpsplein en ruimte voor nieuwbouw. Met op de begane grond winkeltjes en horeca en daarboven woningen. Ontwikkelaar Bot Bouw maakt hiervoor een plan.

Randvoorwaarden voor het plan

De gemeente stelde samen met Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) de voorwaarden op voor de ontwikkeling. Belangrijke afspraak is dat de nieuwbouw in hoogte moet aansluiten bij de bestaande panden. Het karakteristieke pand waarin restaurant Julie’s is gevestigd blijft staan. Dit in tegenstelling tot eerdere plannen.

Planning

Het college stelde de randvoorwaarden dinsdag 15 december 2020 vast. Ontwikkelaar Bot Bouw kan nu een plan maken dat past binnen die voorwaarden. We bespreken dat plan met de inwoners.

  • april 2021 : overleg werkzaamheden nutsbedrijven.
  • mei-juni 2021: concept definitief ontwerp gereed.
  • juli 2021: informatieavond.
  • juli-augustus 2021: opstellen definitief ontwerp.
  • september-oktober 2021: vergunningen aanvragen / opstellen bestek.
  • november-december 2021: aanbestedingsprocedure

Op de website Dorpsplein Bergen van Bot Bouw vindt u meer informatie. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief.

Impressies Dorpsplein Bergen