Adviescommissie omgevingskwaliteit

De adviescommissie omgevingskwaliteit adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand en monumentale waarden. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de nota omgevingskwaliteit en erfgoednota.

De gemeenteraad benoemt de leden van de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Vergaderingen

De regiocommissie Kennemerland van MOOI Noord-Holland organiseert de vergaderingen. De commissie vergadert op maandag in de oneven weken. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de erfgoedleden. De vergaderingen zijn openbaar.

Heeft u vragen over hoe laat een bouwplan wordt besproken of wilt u deelnemen de vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht via 072 888 00 00.

Agenda

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de agenda hier online met de plannen die behandeld worden. Aanvang is afhankelijk van het aantal plannen.

Agenda vergadering dinsdag 21 mei 2024 (pdf, 121 KB)

De commissie vergadert in het gemeentehuis van Castricum. Voor 2024 staan nog vergaderingen gepland op:

 • 6 mei
 • dinsdag 21 mei (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 3 juni
 • 17 juni (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 1 juli
 • 15 juli
 • 29 juli (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 12 augustus
 • 26 augustus (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 9 september
 • 23 september (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 7 oktober
 • 21 oktober (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 4 november
 • 18 november (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 2 december
 • 16 december (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 30 december (reserve datum inclusief erfgoed en monumenten)