Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

 • Een horeca-inrichting mag maximaal 3 keer per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.
 • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
 • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 147 KB)

soort kosten tarief 2024
Kosten aanvraag incidentele festiviteit voor horecagelegenheden € 24,70

Voorwaarden

 • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
 • U organiseert een éénmalig feest of evenement.
 • U krijgt de ontheffing maximaal 3 keer per jaar.

Het college van Bergen heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2019 (hierna: Apv) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2023 aan te wijzen.

Horecabedrijven, zoals cafés, moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen. Op grond van artikel 4:2 van de Apv van gemeente Bergen kan het college jaarlijks een aantal dagen aanwijzen waarop collectieve festiviteiten zijn. Op deze dagen gelden de normale geluidsnormen niet, maar gelden iets lichtere geluidsnormen. Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de Apv opgenomen geluidstabel, kan verruimen voor horeca bedrijven. Wel blijft de verplichting voor exploitanten van deze horecabedrijven bestaan om alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen.

Dit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een evenementenvergunning aan.

Hele gemeente

 • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari
 • Koningsdag: donderdag 27 april

Groet

 • Kermis: donderdag 27 t/m maandag 31 juli

Bergen

 • Winterfeest: donderdag 23 februari
 • Fashion Night: vrijdag 7 april
 • Lichtjesavond: woensdag 2 augustus
 • Zomerfestival: woensdag 16 augustus
 • Jazz & Sail: vrijdag 1 en zaterdag 2 september
 • Kunst10daagse: vrijdag 20 en vrijdag 27 oktober
 • Halloween: zaterdag 28 oktober 

Bergen aan Zee

 • Jazz & Sail: zaterdag 2 en zondag 3 september

Egmond aan Zee

 • Visserijdag: zaterdag 17 juni
 • Kermis: woensdag 12 juli 2023 t/m woensdag 19 juli
 • Caribbean weekend: vrijdag 11 t/m zondag 13 augustus

Egmond-Binnen

 • Carnaval: zaterdag 18 februari
 • Hollands festival: zaterdag 22 april
 • Blues weekend: zaterdag 15 juli
 • Egmond op z’n Kop: vrijdag 18 t/m zondag 20 augustus
 • Kermis: vrijdag 29 september t/m maandag 2 oktober

Egmond aan den Hoef

 • Hoeverdorpsfeest: zaterdag 10 en zondag 11 juni
 • Kortebaandraverij: donderdag 6 juli
 • Zomerfestival / Kermis: vrijdag 7 t/m zondag 9 juli