Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

 • Een horeca-inrichting mag maximaal 3 keer per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.
 • Dit houdt in dat er tijdens dat festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
 • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 128 KB)
soort kosten tarief 2024
Kosten aanvraag incidentele festiviteit voor horecagelegenheden € 24,70

 • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
 • U organiseert een éénmalig feest of evenement.
 • U krijgt de ontheffing maximaal 3 keer per jaar.

Het college van Bergen heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen (hierna: Apv) de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van de zogenaamde collectieve festiviteiten voor 2023 aan te wijzen.

Horecabedrijven, zoals cafés, moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen. Op grond van artikel 4:2 van de Apv van gemeente Bergen kan het college jaarlijks een aantal dagen aanwijzen waarop collectieve festiviteiten zijn. Op deze dagen gelden de normale geluidsnormen niet, maar gelden iets lichtere geluidsnormen. Dit betekent dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de Apv opgenomen geluidstabel, kan verruimen voor horeca bedrijven. Wel blijft de verplichting voor exploitanten van deze horecabedrijven bestaan om alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om overmatige hinder te voorkomen.

Dit geldt niet voor evenementen die in de openlucht georganiseerd zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor vraagt de organisatie een evenementenvergunning aan.

Hele gemeente

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari
 • Koningsdag: zaterdag 27 april

Groet

 • Kermis: maandag 6 augustus

Bergen

 • Winterfeest: woensdag 14 februari.
 • Fashion Night: vrijdag 5 april.
 • Lichtjesavond: woensdag 7 augustus.
 • Zomerfestival: woensdag 21 augustus.
 • Bergen Live: vrijdag 6 en zaterdag 7 september.
 • Kunst10daagse: vrijdag 20 en vrijdag 27 oktober.
 • Halloween: zaterdag 2 november. 

Bergen aan Zee

 • Jazz & Sail: zaterdag 7 en zondag 8 september

Egmond aan Zee

 • Halve Marathon: zaterdag 14 en zondag 16 januari.
 • Visserijdag: zaterdag 22 juni.
 • Caribbean weekend: vrijdag 9 t/m zondag 11 augustus.
 • Fjoetoer: vrijdag 24 en zaterdag 25 november.

Egmond-Binnen

 • Carnaval: zaterdag 9 maart.
 • Hollands festival: vrijdag 25 april.
 • Blues weekend: zaterdag 8 juni.
 • Egmond op z’n Kop: vrijdag 16 t/m zondag 18 augustus.
 • Kermis: vrijdag 4 t/m maandag 7 oktober.