Ondersteuning (Wmo)

U hebt (tijdelijk) hulp of ondersteuning nodig bij uw dagelijkse dingen. Zet de volgende stappen.

Stap 1: Eigen netwerk en omgeving

Uw familieleden, buren, vrienden of bekenden kunnen u helpen met uw vragen over hulp of ondersteuning die u nodig hebt. Zij kunnen mogelijk iets voor u betekenen. Bijvoorbeeld met het helpen in het huishouden, u wegbrengen naar een bestemming of het helpen met een aanpassing in uw woning.

Mensen in uw omgeving zijn vaak mensen die u goed kent en vertrouwt. Zij kennen uw persoonlijke situatie en kunnen daardoor de juiste hulp bieden. En u kunt, op uw beurt, mogelijk ook iets terug doen. Iemand uit uw eigen omgeving weet vaker beter wat u belangrijk vindt.

Daarnaast zijn er in uw wijk of buurt organisaties waar u naartoe kunt gaan voor ondersteuning bij uw vragen. Bij deze organisaties staan vrijwilligers klaar om u te helpen.

Stap 2: Professionele ondersteuning zelf regelen

U kunt zelf hulp of ondersteuning regelen.  

Voordelen:

 • Keuzevrijheid in de zorgaanbieder.
 • U bepaalt welke dagen en tijden u goed uitkomen. 
 • U kunt kiezen uit een breder aanbod.
 • U houdt zelf in de hand hoelang en hoe vaak u hulp krijgt. 

Wilt u professionele hulp en ondersteuning zelf regelen, maar hebt u daar ondersteuning bij nodig? 

Stap 3: Hulp en ondersteuning via de Wmo

Als het u niet lukt om dit zelf te regelen of te betalen, kan de gemeente u helpen. U kunt dan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo is een gemeentelijke regelgeving die ervoor zorgt dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Mogelijk kunt u dan via de Wmo hulp en ondersteuning van de gemeente krijgen.

Met de Wmo voorzieningen willen we zoveel mogelijk mensen bereiken die het niet zelf kunnen regelen of kunnen betalen.

U kunt vanuit de gemeente mogelijk de volgende ondersteuning ontvangen:

 • Begeleiding bij de dagelijkse dingen.
 • Dagbesteding om anderen te ontmoeten en zelfredzaam te kunnen blijven.
 • Vervoer.
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Woningaanpassingen.

De gemeente onderzoekt of u in aanmerking komt voor ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening. Als u daarvoor in aanmerking komt, krijgt u ondersteuning van een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente of een hulpmiddel.

Voorwaarden voor ondersteuning via de Wmo

 • U bent niet meer zelfredzaam en u kunt niet meer meedoen in de samenleving, omdat u een aandoening of een beperking hebt. 
 • U hebt geen of onvoldoende mogelijkheden het zelf op te lossen.
 • U hebt geen mensen in uw omgeving die u ondersteuning kunnen bieden.
 • U staat ingeschreven in deze gemeente.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is voor iedereen een abonnementstarief van maximaal € 20,60 per maand in 2024. U betaalt per maand aan het centraal administratiekantoor (CAK). Inwoners met een minimum inkomen betalen geen eigen bijdrage.

Het CAK berekent en int de eigen bijdragen. Voor meer informatie en berekening van uw eigen bijdrage gaat u naar de eigen bijdrage rekenhulp van het CAK

Per 2026 verandert voor u mogelijk de hoogte van de eigen bijdrage. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt nog verder uitgewerkt.

Hulpvragen of meldingen

Alle hulpvragen of meldingen lopen via het Sociaal Team. Zij doen het verkennend gesprek en kijken wat er precies nodig is.