Recreatiewoningen

Voor permanent wonen in een recreatiewoning hebt u toestemming van de gemeente nodig. De gemeente treedt op tegen wonen in een recreatiewoning zonder toestemming. U kunt een recreatiewoning maximaal 5 jaar bewonen.

Uw woning toeristisch verhuren mag maximaal 63 nachten per jaar. Lees meer over de regels voor het toeristische verhuur van uw gewone woning.

Bewonen recreatiewoning onder voorwaarden toegestaan

Als u voor 1 april 2008 in een recreatiewoning woonde, kunt u onder voorwaarden een gedoogbeschikking krijgen. U kunt daarmee in de recreatiewoning blijven wonen. Als u een geldige reden hebt om (tijdelijk) in uw recreatiewoning te wonen, dan kunt u hiervoor een persoonsgebonden gedoogbeschikking aanvragen (pdf, 34 KB)

Recreatiewoning verhuren als reguliere woning

Als eigenaar van de recreatiewoning kunt u een vergunning aanvragen. Kijk in het stroomschema (pdf, 35 KB)of u hiervoor in aanmerking komt. Twijfelt u, bijvoorbeeld of u in binnen- of buitenstedelijk gebied woont? Neemt u dan contact met ons op. U vraagt de vergunning voor tijdelijke bewoning van uw recreatiewoning aan via het omgevingsloket.

Geen vergunning voor bewoning

De gemeente houdt de beleidsregels recreatiewoningen aan. Hierin staat ook hoe we optreden tegen bewoning van recreatiewoningen zonder toestemming. De gemeente controleert of recreatieverblijven worden. Het recreatieverblijf mag alleen voor recreatieve doeleinden worden gebruikt. Dat betekent dat de gebruikers van het recreatieverblijf ergens anders een hoofdverblijf moeten hebben, waar zij vaker verblijven dan in het recreatieverblijf.

Handhavend optreden

Bij ernstig vermoeden van bewoning van een recreatieverblijf terwijl dit niet is toegestaan (en ook niet alsnog kan worden toegestaan), treden wij handhavend op. Wij sturen eerst een brief naar de eigenaar én naar de bewoner(s) van het recreatieverblijf. Daarin staat dat wij van plan zijn om op te treden. De betrokken eigenaar of bewoner kan reageren in een zogeheten zienswijze. Na beoordeling van de ingekomen zienswijzen nemen wij een besluit.

Als de gemeente uiteindelijk moet handhaven, leggen wij een last onder dwangsom op. Dat betekent dat de eigenaar en de bewoner(s) een termijn krijgen (de begunstigingstermijn) om de bewoning van het recreatieverblijf te beëindigen. Als na verstrijken van de termijn nog steeds in het recreatieverblijf gewoond wordt, moet de overtreder een dwangsom betalen van € 75.000. Meer informatie over handhaving permanente bewoning en illegale bouw recreatie woningen

Contactgegevens

Voor meer informatie neemt u contact op met een medewerker van team recreatiewoningen, via telefoonnummer 072 888 00 00