Voorwerpen op de openbare weg

  • Gaat u verbouwen, uw gevel reinigen of schilderen? 
  • U mag niet zomaar de weg, stoep of een gedeelte hiervan gebruiken.
  • Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een hijskraan, container, steiger, bouwmateriaal of een reclamebord.
  • Voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg hebt u een vergunning nodig. 

U dient de aanvraag uiterlijk 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

U vult het aanvraagformulier in en dient deze samen met een duidelijke locatietekening in via APV@debuch.nl. Een instructie voor het maken van een locatietekening vindt u hieronder.
In sommige gevallen is een verkeersplan nodig. Dit is noodzakelijk als voetgangers, (brom)fietsers, auto's of andere weggebruikers moeten uitwijken voor het object.

Aanvraagformulier (pdf, 362 KB)

Voor het plaatsen van reclame- of sandwichborden geldt dat er maximaal 20 borden mogen worden geplaatst. Er wordt alleen toestemming gegeven voor: evenementen die in de gemeente Bergen plaatsvinden, goede doelen en verkiezingen.

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd. Dit zijn kosten voor het tijdelijk plaatsen van overige voorwerpen zoals bouwmaterialen of voertuigen.

Kosten

soort kosten tarief 2022
Vergunning plaatsen voorwerpen op de openbare weg (containers) € 95,50
Banners of reclameborden € 71,60

Precariobelasting

soort kosten tarief 2022
Gebruik gemeentegrond niet zijnde betaald parkeerplaatsen per dag per m2 € 1,40
Gebruik gemeentegrond niet zijnde betaald parkeerplaatsen per jaar per m2 € 489,00
Objecten op betaald parkeerplaats of vergunninghoudersparkeerplaats per dag per parkeerplaats € 12,00
Objecten op betaald parkeerplaats of vergunninghoudersparkeerplaats per jaar per parkeerplaats € 4.404,60