Voorwerpen op de openbare weg

Als u voorwerpen zoals bouwmaterialen of reclameborden plaatst in de openbare ruimte, dan hebt u een vergunning nodig. 

Zet u de rijweg of fietspad af voor bijvoorbeeld een hijskraan of bouwmaterialen, dan moet u een verkeersplan meesturen bij uw vergunningaanvraag.

Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport. En u hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.

Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

voorwerpen op openbare weg aanvragen (pdf, 45 KB)

Regelen

  • U dient de aanvraag ten minste 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd. Dit zijn kosten voor het tijdelijk plaatsen van overige voorwerpen zoals bouwmaterialen of voertuigen.

Reclame- of sandwichborden

Voor reclame- of sandwichborden geldt dat u maximaal 20 borden mag plaatsen. En dit kan alleen voor evenementen die in de gemeente Bergen plaatsvinden, goede doelen en verkiezingen.