Voorwerpen op de openbare weg

U mag niet de weg, stoep, fietspad of deel daarvan gebruiken. Bijvoorbeeld een hijskraan, container of bouwmateriaal als u gaat verbouwen of uw gevel schilderen. U hebt hier vaak een vergunning voor nodig.

Dit geldt ook als u (een deel van) de stoep of weg wilt afzetten voor een evenement of voor (zwaar) transport. En u hebt een vergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen.

Voorwaarden voor het plaatsen van voorwerpen op de openbare weg vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

voorwerpen op openbare weg aanvragen (pdf, 45 KB)

Regelen

  • U dient de aanvraag ten minste 4 weken voor plaatsing van de voorwerpen in.

Reclame- of sandwichborden

  • Voor reclame- of sandwichborden geldt dat u maximaal 20 borden mag plaatsen. En dit kan alleen voor evenementen die in de gemeente Bergen plaatsvinden, goede doelen en verkiezingen.

Als u gebruikmaakt van gemeentegrond bent u ook precariobelasting verschuldigd. Dit zijn kosten voor het tijdelijk plaatsen van overige voorwerpen zoals bouwmaterialen of voertuigen.

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
In behandeling nemen van de aanvraag € 97,40