Maesdammerlaan en Studler van Surcklaan herinrichting

De Maesdammerlaan & Studler van Surcklaan zijn toe aan een opknapbeurt. Het asfalt aan de Maesdammerlaan is aan het eind van de levensduur. En de rijbaan van de Studler van Surcklaan is in slechte staat.

De gemeente richt de straten opnieuw in volgens de huidige richtlijnen. Dat gebeurt in samenspraak met omwonenden en belanghebbenden. 

Bestrating, riolering en waterleiding

Maesdammerlaan

  • De Maesdammerlaan krijgt nieuwe bestrating. We richten de weg daarbij op meerdere plekken veiliger in.
  • Bij de Van Reenenschool komt een verkeersveilige schoolzone.

Studler van Surcklaan

  • We straten De Studler van Surcklaan opnieuw en verbeteren het wegprofiel.
  • Het riool aan de zuidoost zijde is aan vervanging toe (ten hoogte van huisnummer 3 t/m 21, oneven). We sluiten de woningen aan deze zijde aan op de riolering in het midden van de rijbaan.
  • Ook vervangen we de duiker (de leiding tussen twee waterpartijen) tussen het Maesdammerhof en de Meerweg door een nieuwe leiding, omdat deze in slechte staat is.

Langs de wegen staan grote bomen, deze blijven allemaal staan. 

Klimaatbestendig

We willen de Maesdammerlaan en de Studler van Surcklaan klimaatbestendig maken. Om te kijken hoe klimaatbestendig de openbare ruimte is, voeren we een klimaat stress test uit ter voorbereiding op de werkzaamheden.

Bij een klimaat stress test kijken we naar hitte, droogte en wateroverlast. Kan bijvoorbeeld  water voldoende wegstromen of blijft het liggen met grote plassen. Vanuit de test zien we welke aanpassingen en oplossingen nodig zijn om de uitvoering aan te passen aan het (toekomstige) klimaat. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld infiltreren van water in de fundering van de weg. 

Nieuwe verkeersinrichting

Beide wegen richten we opnieuw in volgens  de uitgangspunten van het Wegenbeleidsplan 2016-2020 Bergen (pdf, 3 MB). De Maesdammerlaan wordt veiliger, doordat de inrichting van de weg meer aansluit bij een 30 km/uur situatie. Om het verkeer voor alle gebruikers zo veilig mogelijk te maken, overleggen we hierover met de Fietsersbond, omwonenden en direct belanghebbenden.

We stellen een nieuw ontwerp op van de verkeersinrichting. Dit voorlopig ontwerp presenteren we in januari 2023 tijdens een informatieavond. Omwonenden en direct belanghebbenden ontvangen een uitnodiging. Zij kunnen aandachtspunten, wensen en idee├źn delen met de gemeente. Deze inbreng verwerken we waar mogelijk in het definitieve ontwerp. Begin 2023 volgt het definitieve ontwerp en de omwonenden en belanghebbenden een terugkoppeling. Daarna besluit het college over het definitief ontwerp. 

Werkgebied

Stand van zaken

Tijdens de participatiebijeenkomst op 10 februari 2023 hebben we veel reacties ontvangen van de omwonenden. Deze gingen voornamelijk over: 

  • Inrichting en materialen.
  • Voetpaden en inritten.
  • Schoolzone.
  • Verlichting.

Een groot deel van de reacties en aandachtspunten hebben we kunnen verwerken in het Definitief Ontwerp. Op 9 mei 2023 heeft het college deze vastgesteld.

Definitief ontwerp Maesdammerlaan (pdf, 2 MB)

Definitief ontwerp Studler van Surcklaan (pdf, 1 MB)

Toelichting op het definitief ontwerp (pdf, 27 KB)

Planning

Uitvoering

  • September 2024: start uitvoering. De eerdere planning voor de herinrichting (september 2023) heeft vertraging oplopen. Dit komt door de lange levertijden van materialen en de uitvoering van meerdere onderzoeken met betrekking tot stikstofdepositie. De werkzaamheden gaan nu september 2024 van start.

Contact en informatie

Voor vragen over het project neemt u contact op met Nick Huibers, projectleider. 

nickhuibers@debuch.nl

088 - 909 90 90