Oude Hof herstel

't Oude Hof is toe aan een opknapbeurt. De waterkanten zijn vervallen, waardoor veel bomen scheef staan. De historische lanen verdwijnen zo langzaam maar zeker. 

We brengen een versteviging (beschoeiing) aan langs de waterkanten. Daardoor behouden de vijvers hun oorspronkelijke grootte en historische waarde. Daarnaast planten we nieuwe bomen volgens het originele ontwerp. 

Dit park is een beschermd Rijksmonument en aangelegd volgens een Hollands classicistische opzet, een belangrijke bouwstijl uit de 17e eeuw. Voor dit plan is gekozen in samenspraak met natuur- en erfgoeddeskundigen, stichtingen, de commissie Cultuurhistorische Kwaliteit, gebruikers en omwonenden.

Herstel historisch karakter

Het werk start met het aanbrengen van de beschoeiing rondom de 3 eilanden. Daarna herstellen we de bomenlaan aan de noordoostzijde van de eilanden. De nieuwe beschoeiing dient als steun voor de nieuwe bomen, waardoor deze stevig staan en lang kunnen leven. 

Scheefgezakte bomen verwijderen en nieuwe planten

We verwijderen 23 bomen verwijderd om de laan te kunnen herstellen. 

Er komen 45 nieuwe bomen, 18 beuken en 27 linden, langs de oevers  voor in de plaats. Deze aanpak zorgt dat het historische karakter van de buitenplaats op de lange termijn versterkt wordt. 

Vijvers later aanpakken

De vijvers, langs de Mosselenbuurt en van Brederodelaan, pakken we in een later stadium aangepakt. Dat is nog niet ingepland.

Werkgebied

Voortgang van het project

  • Op 3 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders de plannen vastgesteld.
  • De gemeente kreeg op 9 juli 2020 een omgevingsvergunning. Deze is op 20 juli 2021 onherroepelijk.
  • De uitvoering vindt plaats tussen oktober 2021 en februari 2022.

Contactgegevens

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel Twint, projectleider.