Oude Hof herstel

't Oude Hof is opgeknapt. De waterkanten waren vervallen, waardoor veel bomen scheef staan. De historische lanen verdwijnen zo langzaam maar zeker. 

Om die reden hebben we de belijning hersteld. Hierdoor behouden de vijvers hun oorspronkelijke grootte en historische waarde. Daarnaast zijn er nieuwe bomen geplant volgens het originele ontwerp.

Dit park is een beschermd Rijksmonument en aangelegd volgens een Hollands classicistische opzet, een belangrijke bouwstijl uit de 17e eeuw. Voor dit plan is gekozen in samenspraak met natuur- en erfgoeddeskundigen, stichtingen, de commissie Cultuurhistorische Kwaliteit, gebruikers en omwonenden.

Werkgebied

Voortgang van het project

  • Op 3 juni 2019 hebben burgemeester en wethouders de plannen vastgesteld.
  • De gemeente kreeg op 9 juli 2020 een omgevingsvergunning. Deze is op 20 juli 2021 onherroepelijk.
  • De uitvoering vond plaats tussen oktober 2021 en december 2022.
  • Fase 1 is afgerond in januari 2023.
  • In december 2022 hebben we een enquête uitgezet om de werkzaamheden tot nu toe (fase 1) te evalueren. De resultaten van de enquête leest u hier
  • We gaan kijken of fase 2 van dit project opgestart kan worden. Ook hier wordt de belijning van de laatste vijvers hersteld en wordt er naar de laanstructuur gekeken. We verwachten dat hier begin 2024 een beslissing over genomen wordt. Zodra hier meer over bekend is, leest u dat op deze pagina en via de overige gemeentelijke kanalen.

Contactgegevens

Voor meer informatie neemt u contact op met Marcel Twint, projectleider.

088 909 71 96

marceltwint@debuch.nl