Adelbertuskerk Egmond-Binnen herontwikkeling

Op de plek van de Adelbertuskerk in Egmond Binnen komen 55 betaalbare huurwoningen. Het gaat om 17 sociale huurwoningen en 38 middenhuurwoningen. Inwoners uit Egmond-Binnen krijgen voorrang bij de woningtoewijzing van dit project.

De Adelbertuskerk was eigendom van het bisdom Haarlem. Ontwikkelaar SKA Projectmanagement B.V. uit Landsmeer kocht de kerk in december 2020 via een openbare inschrijving. Samen met architect Henk Snoeks BNA ontwikkelde SKA een plan voor nieuwbouw. De kerk zelf wordt gesloopt. In het ontwerp komt de uitstraling van de oude kerk terug. Het Kerkplein krijgt een nieuwe inrichting en de muziektent en jeu de boulesbaan verplaatsen naar Dorpshuis De Schulp.

Samenwerking

SKA heeft het nieuwbouwplan besproken met de gemeente en de vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. De welstandscommissie gaf daarna een positief advies op het ontwerp. Op 25 oktober 2021 konden buurtbewoners laten weten wat ze van het plan vonden en met hun inbreng is het bestemmingsplan aangepast.

Verkeer en parkeren

Om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor omliggende straten, rijdt het verkeer naar de nieuwbouw straks via de Kerklaan over het Kerkplein. Via een doorgang op de begane grond in het gebouw komen bewoners op het parkeerterrein. Over de inrichting van de openbare ruimte rond het project praat de gemeente met een bewonerswerkgroep. Door die gesprekken komen er nu meer parkeerplaatsen in de openbare inrichting en op het terrein van de nieuwbouw. In totaal komen er 116 parkeerplekken en daarmee voldoet het project aan de parkeernorm zoals die in het parkeerbeleid is vastgelegd.

Vervolgplanning

Na de inzagetermijn van het bestemmingsplan zijn de ingediende zienswijzen voor een deel overgenomen en verwerkt in een aangepast plan. In dat plan zijn bijvoorbeeld een aantal ramen aan de westkant vervallen of ze worden geblindeerd, zodat de mensen die aan de Snoeckenburg wonen meer privacy hebben. Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.

Tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 11 juli is de zitting bij de Raad van State. Meestal is er na ongeveer 6 weken na de zitting een uitspraak. 

Contact

Vragen over het project kunt u stellen aan projectleider Stephan Plezier via stephanplezier@debuch.nl.