Dorpshuis de Schulp vernieuwbouw

Er is een plan opgesteld om dorpshuis De Schulp en de bijbehorende sporthal in Egmond-Binnen te renoveren en toekomstbestendig te maken. Om deze belangrijke ontmoetingsplek voor bewoners te behouden, is het belangrijk dat we het gebouw verduurzamen en vernieuwen.

In ons vernieuwbouwplan brengen we verschillende activiteiten en functies samen om een multifunctionele ontmoetingsplek te creƫren. Denk hierbij aan samen muziek maken, yoga, bridge, sportactiviteiten, dansen en het organiseren van diverse bijeenkomsten. Daarnaast stellen we een uitbreiding voor. Het vernieuwde gebouw krijgt een gezondheidscentrum, werkplekken voor zelfstandigen en een locatie voor het sociaal team van de gemeente. Ook de sporthal wordt vernieuwd. Momenteel is De Schulp eigendom van de Stichting Dorpshuis Egmond-Binnen. Het college stelt voor dat de gemeente het buurthuis overneemt en dat er met de stichting een exploitatieovereenkomst wordt gesloten.

Planning

Het plan voor de vernieuwbouw van de Schulp is in juli 2023 door de gemeenteraad goedgekeurd. In het najaar van 2023 en start de ontwerpfase. Het definitief ontwerp is naar verwachting in het derde kwartaal van 2024 klaar. Als alles volgens plan gaat kan de bouw in het vierde kwartaal van 2024 starten. 

De vernieuwbouw zal naar verwachting ongeveer een jaar duren. Dit betekent dat het vernieuwde dorpshuis, de sportzaal en de buitenruimte in het vierde kwartaal van 2025 in gebruik kunnen worden genomen. Tijdens de bouw zullen activiteiten in en rondom het dorpshuis zoveel mogelijk doorgaan.

Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno Schermer, projectleider.

  • E-mail: mennoschermer@debuch.nl