Groener Egmond aan Zee

Samen met Vereniging Dorpsbelangen Egmond - Parel aan Zee, maakten we een plan voor een groener Egmond aan Zee, vooral in Egmond-Zuid. Hiervoor kozen we soorten planten en bomen die bestand zijn tegen zout en wind aan de kust. Zo houden we water beter vast, beperken we wateroverlast en wonen en werken we in een prettige groene leefomgeving.

In 2022 gaven inwoners tijdens een bijeenkomst hun reactie op de plannen. De belangstelling was groot. Het onderwerp leeft dus en inwoners zijn betrokken bij hun buurt. De reacties zijn verwerkt in een plan waarvan wij verwachten dat de buurt zich erin kan vinden. We hebben bijvoorbeeld rekening gehouden met nieuwe clusterplaatsen voor afval, de breedte van de stoep, het beheer en onderhoud van het groen, verbetering van de groeiplaatsen en de gewenste beplanting. 

Bekijk de plannen voor een groener Egmond-Zuid (pdf, 19 MB).

Uitleg bij de tekening

  • In fase 1 gaat het om de plantvakken A t/m H. 
  • Het blauw omlijnde plangebied volgt in een volgende fase. 

U vindt hier 3 tekeningen: 1 oude, 1 nieuwe en een nieuwe tekening met opmerkingen wat er veranderd is. U kunt de voorgenomen groenvakken online bekijken en reageren.

Vergroenen Egmond aan Zee

We vergroenen van Egmond aan Zee in De Zuid. We evalueerden fase 1 en planden fase 2. Fase 1 is afgerond. Nu leggen we fase 2 aan.

We hebben eerder met u gekeken naar de planten die goed of minder goed groeien. Dit hebben we toegepast in nieuw opgestelde groenontwerpen. We gaan aan de Karel Doormanlaan en de Rooseveltstraat enkele nieuwe groenvakken aanleggen en enkele bestaande groenvakken aanpassen. 

In totaal zijn het 10 vakken met nieuwe aanleg en 3 vakken worden opgenomen in een nieuw groter groenvak. 

Dit gaan we doen

De gemeente en firma Jan Hes starten met de aanleg van de vakken in De Zuid. Dan gaan we het straatwerk verwijderen en de grond verbeteren voor de aanleg. We hebben hen ook gevraagd om het plantwerk begin maart 2024 te gaan doen. 

Goed om te melden dat de werkzaamheden weersafhankelijk zijn. Als het nodig is passen we de planning aan. 

De firma Jan Hes gaat ook de plantsoenen 2 jaar onderhouden en watergeven. Direct omwonenden worden per brief geïnformeerd.

Planning voor De Zuid

  • Aanleg tweede week januari 2024 grondwerk 
  • Plantwerk begin maart 2024

Contact

Meer informatie via Chris Sundermann, bereikbaar via chrissundermann@debuch.nl.