Kindcentrum De Kiem

De St. Jozefschool en basisschool De Boswaid zijn in 2020 gefuseerd tot Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem in Egmond aan den Hoef, gehuisvest aan de Prinses Marijkelaan 1. Het schoolbestuur Blosse Opvang en Onderwijs wil graag een nieuw gebouw laten bouwen. De gemeenteraad heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. 

Locatieonderzoek

De vraag is waar het nieuwe schoolgebouw moet komen. Daarom heeft de gemeente een locatieonderzoek (pdf, 6 MB) laten uitvoeren door adviesbureau BRO.

Het onderzoek gaat in op allerlei technische en ruimtelijke afwegingen bij de beide locaties aan de Prinses Marijkelaan 1 of Guyotte van IJsselsteinlaan 34.

Vragenlijst over Kindcentrum De Kiem

De gemeente wilde graag weten welke onderwerpen u belangrijk vond voor de locatiekeuze en wat u de voor- en nadelen van beide locaties vond. Daarom heeft de gemeente een meedenktraject laten uitvoeren door bureau De Wijde Blik.

U kon als omwonende en inwoner van Egmond aan den Hoef uw mening geven over de ontwikkeling van IKC De Kiem. Het rapport van BRO werd gepubliceerd en u kon een stem uitbrengen via een online vragenlijst. Ook kon u aandachtspunten meegeven. U had deze mogelijkheid tijdens 2 inloopmomenten in dorpshuis Hanswijk op 11 januari 2024 en 2 weken daarna.

De vragenlijst is inmiddels gesloten. Wij danken iedereen die actief heeft meegedacht en gestemd. Het college wordt op dit moment geïnformeerd en bereidt zich voor op een voorstel aan de raad. Binnenkort zullen wij u daarover verder informeren.

Vervolgproces en besluitvorming

De uitkomsten van de inloopbijeenkomsten en de vragenlijst komen in een participatieverslag. Vervolgens maakt de gemeenteraad een keuze voor één van de locaties.

Daarbij moet de raad verschillende belangen afwegen, denk aan:

  • De wensen van het schoolbestuur.
  • De ruimtelijke mogelijkheden. 
  • Het draagvlak in de omgeving en
  • De betaalbaarheid bij beide locaties.

Het onderzoeksrapport van BRO en het participatieverslag helpen de raad om een afgewogen keuze te maken. 

Zie ook College volgt voorkeur Hoevers bij locatiekeuze IKC De Kiem.

Op 13 juni 2024 is de algemene raadscommissie en 20 juni 2024 de raad.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met Sandra Jager, beleidsmedewerker Plannen en Projecten: 088 909 90 76  of  info@bergen.nl. Graag bij correspondentie vermelden: IKC De Kiem.