Kindcentrum De Kiem

De St. Jozefschool en basisschool De Boswaid zijn in 2020 gefuseerd tot Integraal Kindcentrum (IKC) De Kiem in Egmond aan den Hoef. Op dit moment samen gehuisvest aan de Prinses Marijkelaan 1. Het schoolbestuur Blosse Opvang en Onderwijs, wil graag een nieuw gebouw laten bouwen. De gemeenteraad heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld. 

Locatieonderzoek

De vraag is op welke van de beide locaties het nieuwe schoolgebouw moet komen. Daarom heeft de gemeente een locatieonderzoek (pdf, 6 MB) laten uitvoeren door adviesbureau BRO.

Het onderzoek gaat in op allerlei technische en ruimtelijke afwegingen bij de beide locaties aan de Prinses Marijkelaan 1 of Guyotte van IJsselsteinlaan 34.

Meedenken over Kindcentrum De Kiem?

De gemeente wil graag weten welke onderwerpen u belangrijk vindt voor de locatiekeuze en wat u de voor- en nadelen van beide locaties vindt. U kunt dit laten weten op twee manieren. 

  1. Kom naar een van de twee inloopbijeenkomsten.
  2. Vul een korte enquête in.

Dit participatieproces wordt voor de gemeente georganiseerd door bureau De Wijde Blik.

Inloopbijeenkomsten

Op donderdag 11 januari 2024 houdt de gemeente een inloopmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en een inloopavond van 18.00 tot 20.00 uur in dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1 te Egmond aan den Hoef.

U bent van harte welkom om vragen te stellen, maar ook om aan te geven wat u belangrijk vindt. Aanmelden is niet nodig. U kunt binnenlopen wanneer u wilt. Er is een doorlopende presentatie waar u op panelen alle informatie vindt.

Korte enquête

U kunt tussen 11 en 25 januari 2024 online een korte enquête invullen. Ook kunt u tijdens de inloopbijeenkomsten op papier de enquête ​​​​​​invullen. We vragen u niet om te stemmen tussen de 2 locaties, want dat besluit neemt de gemeenteraad. Wel vragen we in de enquête naar de kansen of zorgen die u heeft bij de 2 locaties.

Vervolgproces en besluitvorming

De uitkomsten van de inloopbijeenkomsten en de enquête komen in een participatieverslag. Vervolgens maakt de gemeenteraad een keuze voor één van de locaties.

Daarbij moet de raad verschillende belangen afwegen, denk aan:

  • De wensen van het schoolbestuur.
  • De ruimtelijke mogelijkheden. 
  • Het draagvlak in de omgeving en
  • De betaalbaarheid bij beide locaties.

Het onderzoeksrapport van BRO en het participatieverslag helpen de raad om een afgewogen keuze te maken. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente via Sandra Jager. Zij is beleidsmedewerker Plannen en Projecten: 088 909 90 76  of  info@bergen.nl. Wilt u bij correspondentie IKC De Kiem vermelden?