Overduin

In het plan Overduin (voorheen Delversduin) in Egmond aan de Hoef komen maximaal 162 woningen. Van deze woningen is minimaal 30% sociale huurwoningen. KennemerWonen gaat deze woningen verhuren. Tenminste 20% van de woningen valt in de categorie middenhuur of middenkoop. De overige woningen vallen in de vrije sector.

In de nieuwe woonwijk houden we rekening met de ambities voor duurzaamheid. Daarnaast komen de woningen op een natuurlijke manier in hun omgeving. Het plan heeft een dorpse uitstraling die past bij de schaal en sfeer van Egmond aan den Hoef.

Stand van zaken

Tegen het door de gemeenteraad op 21 juli 2021 vastgestelde bestemmingsplan was beroep aangetekend. De zaak werd op 18 januari 2022 behandeld.  Het beroep is door de Raad van State ongegrond verklaard bij uitspraak van 27 juli 2022. Dit maakt het bestemmingsplan voor Overduin onherroepelijk. Eind november 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De interesse voor de woningen is groot; er waren ongeveer 500 aanmeldingen voor deze bijeenkomst.

Planning

De initiatiefnemer BPD kan verder met het voorbereiden van de omgevingsvergunningen. De eerste stap in het bouwproces is nu de vergunningaanvragen voorbereiden en vervolgens het bouwrijp maken van de grond zodat de woningen daadwerkelijk gebouwd kunnen worden. De planning is dat er in 2024 gestart kan worden met het bouwrijp maken en dat, als alles naar verwachting loopt, in 2026 alle woningen gerealiseerd zijn.