Trompenbergstraat herinrichting

De Trompenbergstraat wordt opnieuw ingericht. De bestrating is aan onderhoud toe en het riool is verouderd. In de loop der jaren is er door diverse aanpassingen een rommelig straatbeeld ontstaan.

Er staan paaltjes in de bocht, op de rijbaan om parkeren tegen te gaan en granieten paaltjes in het trottoir. De gemeente gaat daarom de straat opnieuw inrichten volgens de huidige richtlijnen.

Hierbij willen we de volgende resultaten behalen:

 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid; 
 • Het creëren van een rustiger straatbeeld met meer groen;
 • Het opvangen en infiltreren van hemelwater op eigen gebied.

Participatie 

We zijn inmiddels gestart met de technische voorbereidingen voor de herinrichting en betrekken de inwoners van de straat bij de plannen. Begin maart wordt hiervoor een participatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens de participatieavond gaan we met omwonenden in gesprek over het project, de planning en hun ideeën en aandachtspunten.  Hierbij moeten we rekening houden met de volgende kaders:

 • Gescheiden voetpad en rijbaan.
 • Hergebruik bestaande klinkers voor de rijbaan. 
 • Inpassen container-opstelplaatsen. 
 • De weg moet toegankelijk blijven voor zwaar verkeer.
 • Behoud inrit Zuiderduin.

Na afloop gaan we met de opgehaalde inbreng aan de slag en wordt een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Deze wordt op deze projectpagina geplaatst. Via een reactieformulier horen we graag van omwonenden hun eventuele laatste opmerkingen over het Voorlopig Ontwerp. Daarna wordt het Definitief Ontwerp aan het college voorgelegd. Het streven is om in Q4 2023 te starten met de uitvoering. 

Planning

Onderstaande planning is indicatief. 

2023

 • 5 juni: vervolgbijeenkomst, omwonenden zijn per brief uitgenodigd
 • 1 maart: informatiebijeenkomst.
 • tweede kwartaal: terugkoppeling en presentatie Voorlopig Ontwerp.
 • Vóór 1 augustus: vaststelling Definitief Ontwerp.
 • derde kwartaal: uitwerking en aanbesteding.
 • Vanaf derde/vierde kwartaal: uitvoering (geen werkzaamheden tijdens kerstvakantie).

Contact en informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Hans Roosenburg.