Visweg / Meeuwenlaan nieuwbouw

Op perceel Visweg 17 in Egmond-Binnen gaat Ooms Bouw 17 woningen bouwen. Daarvan zijn 7 woningen sociale huur of koop. 

Onderdeel van het plan is doortrekken van de Meeuwenlaan, die nu nog uit 2 delen bestaat. 

Overeenkomst met initiatiefnemer

In 2021 is een intentieovereenkomst gesloten met Ooms Bouw om de plannen voor woningbouw op perceel Visweg 17 te onderzoeken. Het plan is verder is uitgewerkt en een overeenkomst gesloten met de rechten en plichten van beide partijen (anterieure overeenkomst). Dit gaat onder andere over de overdracht van grond aan de gemeente, de inrichting van het openbaar gebied en de verdeling van taken, zoals het voeren van de planologische procedure en het betalen van de ambtelijke kosten (de ambtelijke uren) door de initiatiefnemer. 

De initiatiefnemer realiseert het bouwplan voor eigen rekening en risico op eigen grond. Een gedeelte van de grond van de initiatiefnemer in het concept bouwplan wordt openbaar gebied. 

Planning

Naar verwachting dient de initiatiefnemer komende zomer de aanvraag een omgevingsvergunning in voor de afwijking van het bestemmingsplan. De planning is dat de ruimtelijke procedure in de herfst start. 

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. U kunt bestemmingsplannen vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.