Voetbalcomplex voor fusieclub VV Egmond

De 3 voetbalverenigingen van Egmond zijn nog gezonde clubs met voldoende leden voor de competitie. Maar cijfers laten zien dat er steeds minder kinderen geboren worden in de Egmonden. Daardoor neemt het aantal jeugdleden af. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

De leden van de voetbalverenigingen stemden tijdens de ledenvergadering op 10 oktober 2022 in met het voorstel voor een fusie van de 3 verenigingen. Ruim 97% stemde voor de fusie. De voetbalclubs Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn vervolgens op 16 maart 2023 officieel gefuseerd tot de Egmondse voetbalclub: VV Egmond.

Geen nieuwe locatie aan Egmonderstraatweg

De gemeente had in eerste instantie het plan om een nieuw voetbalcomplex voor VV Egmond te ontwikkelen op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft op 24 augustus 2022 het bestemmingsplan voetbalcomplex Egmond a/d Hoef vernietigd.

Daardoor kon de ontwikkeling van een nieuw voetbalcomplex voor de Egmonden niet verdergaan. De gemeente is eind 2022/begin 2023 samen met de verenigingen gaan kijken naar de juiste fusielocatie op één van de bestaande locaties.  

Door het fusiebestuur van VV Egmond is een Programma van Eisen opgesteld voor het nieuwe sportpark. In december 2022 is door de 3 verenigingen informatie aangeleverd over hun eigen locatie. Het Programma van Eisen en de aangeleverde informatie zijn input geweest voor een extern onderzoek naar de locatiekeuze door Royal Haskoning.

Hogedijk - Heilooër Zeeweg voorkeurslocatie voor VV Egmond

Op 9 mei 2023 heeft het college na een zorgvuldig proces besloten om het sportcomplex aan de Heilooër Zeeweg/Hogedijk aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het huisvesten van de nieuwe voetbalclub. Hierbij is gekeken naar het Programma van Eisen dat is opgesteld door het fusiebestuur van VV Egmond, de informatie die is verstrekt door de 3 voetbalclubs en het onderzoek naar de mogelijkheden op de verschillende locaties dat is uitgevoerd door ingenieursbureau DHV Royal Haskoning. Volgens het college zijn de sportvelden aan de Hogedijk de enige reële optie. Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit plan. 

Planning

Besluitvorming

 • Dinsdag 9 mei 2023: besluitvorming college.
 • Donderdag 8 juni 2023: besloten technische sessie voor de gemeenteraadsleden.
 • Maandag 12 juni 2023: inloopbijeenkomst voor toelichting besluit college.
 • Donderdag 22 juni 2023: behandeling Algemene Raadscommissie.
 • Donderdag 6 juli 2023: gemeenteraadsvergadering.

Realisatie nieuw sportcomplex

Na het raadsbesluit van 6 juli 2023 heeft de gemeente In samenwerking met VV Egmond de varianten verkend voor de inrichting van het nieuwe sportcomplex. Zowel voor de indeling van de velden, als de locatie voor een nieuwe sportkantine met kleedkamers, zijn verschillende varianten bekeken. De variantenstudie is gedaan onder begeleiding van HB Adviesbureau en de architect van VV Egmond, Jeroen Zijlstra van Zijlstra Schipper Architecten.

Het ontwerp voor het sportcomplex is inmiddels uitgewerkt naar een definitief ontwerp voor de inrichting. En ook voor het clubgebouw is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis van deze ontwerpen zijn de kosten in beeld gebracht voor de realisatie van een nieuw voetbalcomplex.

Ook zijn er zoals beloofd maatregelen onderzocht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook de risico’s die horen bij de spuitzones van de bollenteelt te matigen, zijn bekeken. Daarnaast zijn er gesprekken met buurtcoaches en meerdere lokale maatschappelijke partijen om de sociale impact van het sportcomplex te vergroten.

Het afgelopen halfjaar zijn de ontwerpen voor het sportcomplex Hogedijk een stap verder gekomen en is de conclusie dat het ontwerp binnen het complex past. De ontwerpen van het sportcomplex en het clubgebouw worden in de verdere uitwerking gedeeld en besproken met inwoners en andere mensen die ermee te maken hebben.

Planning vervolgstappen

 • Besluitvorming gemeenteraad: 20 juni 2024.
 • Uitwerken technisch uitvoeringsontwerp: 3de kwartaal 2024.
 • Aanvraag omgevingsvergunning: 1ste kwartaal 2025.
 • Aanbesteding realisatie: 4de kwartaal 2024 / 1ste kwartaal 2025.
 • Start bouw clubgebouw: april 2025 - maart 2026.
 • Aanleg velden: 4de kwartaal 2025.