Voetbalcomplex voor fusieclub VV Egmond

De 3 voetbalverenigingen van Egmond zijn nog gezonde clubs met voldoende leden voor de competitie. Maar cijfers laten zien dat er steeds minder kinderen geboren worden in de Egmonden. Daardoor neemt het aantal jeugdleden af. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub.

De leden van de voetbalverenigingen stemden tijdens de ledenvergadering op 10 oktober 2022 in met het voorstel voor een fusie van de 3 verenigingen. Ruim 97% stemde voor de fusie. De 3 voetbalclubs Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn vervolgens op 16 maart 2023 officieel gefuseerd tot 1 Egmondse voetbalclub: VV Egmond.

Geen nieuwe locatie aan Egmonderstraatweg

De gemeente had in eerste instantie het plan om een nieuw voetbalcomplex voor VV Egmond te ontwikkelen op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. De Raad van State heeft op 24 augustus 2022 dit plan (het bestemmingsplan voetbalcomplex Egmond a/d Hoef) vernietigd.

Dit betekent dat de ontwikkeling van een nieuw voetbalcomplex voor de Egmonden niet verder kon gaan. Daarom is de gemeente eind 2022/begin 2023 samen met de verenigingen gaan kijken naar de juiste fusielocatie op 1 van de bestaande locaties.  

Door het fusiebestuur van VV Egmond is een Programma van Eisen opgesteld voor het nieuwe sportpark. In december 2022 is door de 3 verenigingen informatie aangeleverd over hun eigen locatie. Het Programma van Eisen en de aangeleverde informatie zijn input geweest voor een extern onderzoek naar de locatiekeuze door Royal Haskoning.

Hogedijk/Heilooër Zeeweg voorkeurslocatie voor VV Egmond

Op 9 mei 2023 heeft het college na een zorgvuldig proces besloten om het sportcomplex aan de Heilooër Zeeweg/Hogedijk aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het huisvesten van de nieuwe voetbalclub. Hierbij is gekeken naar het Programma van Eisen dat is opgesteld door het fusiebestuur van VV Egmond, de informatie die is verstrekt door de 3 voetbalclubs zelf en het recente onderzoek dat is uitgevoerd door ingenieursbureau DHV Royal Haskoning naar de mogelijkheden op de 3 locaties. Volgens het college zijn de sportvelden aan de Hogedijk de enige reële optie. Op 6 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met dit plan. 

Heeft u een reactie, opmerking of vraag? U kunt uw reactie achter laten op de 'Ik denk mee over Bergen' webpagina.

Planning

Besluitvorming

 • Dinsdag 9 mei 2023: besluitvorming college
 • Donderdag 8 juni 2023: besloten technische sessie voor de gemeenteraadsleden
 • Maandag 12 juni 2023: inloopbijeenkomst voor toelichting besluit college
 • Donderdag 22 juni 2023: behandeling Algemene Raadscommissie 
 • Donderdag 6 juli 2023: gemeenteraadsvergadering

Realisatie nieuw sportcomplex

Indicatieve planning:  

 • jul 2023 – nov 2023: Uitwerken Voorlopig Ontwerp en raming kosten 
 • dec 2023 – jan 2024: Aanvraag aanvullend investeringskrediet + informeren voortgang 
 • jan 2024 – apr 2024: Uitwerken Definitief Ontwerp 
 • mei 2024 – aug 2024: Aanvraag vergunning 
 • aug 2024 – nov 2024: Aanbesteding realisatie 
 • dec 2024 – jan 2025: Start realisatie