Campergeestweg herinrichting

De Campergeestweg is toe aan een opknapbeurt. We knappen de rijbaan op om comfort en veiligheid te vergroten. Om de weg beter begaanbaar te maken leggen we de weg vlakker.

Ook zijn we van plan om drainageriolering aan te leggen om de hoge grondwaterstand te verlagen.

Werkzaamheden

De huidige weg bestaat uit een rijbaan met aan weerszijden een schuin strookje dat afwatert richting de goten. We verplaatsen de goten naar de zijkant van de weg en verwijderen de schuine strookjes. Het profiel van de weg blijft hetzelfde. Er komt een regenwaterriool waarop we de regenwaterafvoeren van de huizen aansluiten, het zogenaamde 'afkoppelen'. We maken de weg vlakker en hergebruiken het grootste deel van de bestaande straatklinkers.

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat we ook voor dit project moeten onderzoeken wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, omdat samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm.

Participatie en planning

  • Er is een bijeenkomst geweest om de bewoners te informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Ook zijn wensen, idee├źn en aandachtspunten besproken, zodat deze indien mogelijk worden meegenomen in de verdere uitwerking. Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over het ontwerp.
  • Vanwege de lange aanlooptijd voor de stikstofvergunning, vindt uitvoering plaats in het eerste kwartaal van 2024.
  • Na vergunning besteden we de werkzaamheden uit aan een aannemer.
  • Start en einde werkzaamheden: najaar 2024. Voordat de werkzaamheden starten wordt er een bouwkundige opname verricht aan de huizen. Bewoners worden hierover ruim van tevoren ge├»nformeerd met een brief. 
  • Bekijk het ontwerp Campgeesterweg (pdf, 1 MB).

Contactgegevens

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Bart Henneman, projectleider, via barthenneman@debuch.nl.