Idenslaan herinrichting

De Idenslaan tussen de Voorweg en de kruising met het fietspad in de naastgelegen polder, is toe aan een flinke opknapbeurt. De weg is op sommige plekken gescheurd of verzakt en het asfalt is aan het einde van zijn levensduur.

We zijn inmiddels gestart met de technische voorbereidingen van de werkzaamheden. Dat gebeurt in overleg met omwonenden.

Werkzaamheden en veranderingen 

We vervangen de huidige asfaltverharding door gebakken klinkers. Hierbij passen we ook een nieuwe fundering onder de bestrating toe, zodat deze weer jaren vooruit kan. Het project is gekoppeld aan de herinrichting van de Gerbrandtslaan: de stenen uit deze straat worden hergebruikt voor de Idenslaan. 

Naast vervangen van de bestrating zijn er punten die wij in overleg met omwonenden in de herinrichting willen meenemen. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

  • Verduidelijken/benadrukken 30-km zone.
  • Alle inritten (op grond van gemeente) voorzien van dezelfde bestrating.

Vooralsnog hebben de eigenaren van de ondergrondse kabels en leidingen aangegeven geen werkzaamheden te hoeven verrichten. Ook zijn er geen werkzaamheden aan het riool nodig. Bij de werkzaamheden hoeven we hier dus geen rekening mee te houden. 

Stand van zaken

In de zomer 2023 maken we het definitieve ontwerp. Het definitief ontwerp komt in september 2023 op deze website.

In oktober en november stellen we een beschrijving van de werkzaamheden en eisen op. In verband met hergebruik van materialen voeren we de werkzaamheden aan de Idenslaan uit na de werkzaamheden in de Gerbrandtslaan.

Reageren op ontwerp

In april 2023 was de informatieavond. Omwonenden konden vragen stellen over het voorlopig ontwerp (pdf, 330 KB). En zij konden tot mei 2023 reageren per mail. Deze opmerkingen en reacties (pdf, 87 KB) worden meegenomen in het definitieve ontwerp, dat in september 2023 op deze website komt. 

Planning

  • april 2022: Informatieavond.
  • tot 9 mei: Mogelijkheid om te reageren op het voorlopig ontwerp.
  • september 2023: Inzage definitief ontwerp.
  • 1e kwartaal 2024: Start uitvoering (afhankelijk van herinrichting Gerbrandtslaan).

Contactgegevens

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Ronald Looijesteijn, projectleider via ronaldlooijesteijn@debuch.nl.