Opvanglocatie Klein Zwitserland

Het streven is Klein Zwitserland per 1 februari 2024 in gebruik te nemen als opvanglocatie. De kosten om Klein Zwitserland bewoonbaar te maken, worden betaald door het COA.

Het COA heeft overeenstemming bereikt met Klein Zwitserland om deze locatie in te zetten voor de groep alleenstaande minderjarige asielzoekers. De verbouwing om de opvang mogelijk te maken, duurt naar verwachting circa 6 maanden.

Geschikte locatie

Er is een groot tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers en statushouders. Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) is voortdurend bezig met het verwerven van nieuwe locaties en het realiseren van opvangplekken.

Het COA heeft bij de gemeente aangegeven dat Klein Zwitserland in Schoorl een geschikte locatie is voor de tijdelijke opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). 

Doelgroep amv's

De groep amv’s is minderjarig, komt van buiten de Europese Unie en is naar Nederland gekomen zonder ouder(s) of een andere persoon die het gezag over hen heeft. De groep amv’s wordt begeleid door een vast team van ervaren medewerkers van het COA. Zij borgen de kwaliteit en continuïteit en bouwen aan een goed aanbod van onderwijs, gezondheidszorg en dagbesteding.

Verhuizing Klein Zwitserland

Na de tijdelijke opvang bij groepsaccommodatie Broekakkers in Egmond-Binnen verhuist de groep amv’s naar Klein Zwitserland in Schoorl, aangevuld met anders amv’s. 

Bewonersbijeenkomst

Voor inwoners en ondernemers van  Schoorl is een informatieavond gehouden op 25 september. Tijdens deze avond kon iedereen, vragen, zorgen of aandachtspunten bespreken.