Verslag informatiebijeenkomst opvang Klein Zwitserland

Op 25 september was een informatiebijeenkomst over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) in Klein Zwitserland.

In de Dorpskerk in Schoorl konden inwoners al hun vragen over de opvang stellen aan de gemeente Bergen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In dit bericht leest u welke informatie er tijdens de avond gegeven is. 

Achtergrond

Er is een groot tekort aan opvangplekken en een beperkt aantal plekken in Ter Apel. Een groot deel van de mensen die naar Nederland komen zijn minderjarige jongeren en voor deze doelgroep zijn er te weinig opvangplekken.

Op 7 september maakte de gemeente Bergen bekend dat het COA twee nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers heeft gevonden binnen de gemeente. Het gaat om tijdelijke opvang van amv’s in Broekakkers in Egmond-Binnen en langdurige opvang van amv’s in Klein Zwitserland in Schoorl. 

De accommodatie Klein Zwitserland was eerst bedacht als locatie voor zorgwoningen. Maar een nieuw gebouw realiseren is niet mogelijk vanwege het aangrenzende Natura2000-gebied (stikstof).

De plannen van COA waren niet eerder bekend bij de gemeente. Dit is niet een besluit van de gemeente, maar een afspraak tussen Klein Zwitserland en COA. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om bewoners en COA te de koppelen qua communicatie en informatie. 

Doelgroep

Het is de bedoeling dat er een groep van ongeveer 55 amv’ers wordt opgevangen in Klein Zwitserland. Vanaf oktober wordt er een groep van 30 meisjes in de leeftijd 15-18 jaar opgevangen in Broekakkers. Het plan is dat deze meiden daarna naar Klein Zwitserland verhuizen, en daarbij kunnen 25 andere jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar komen. Het is nog onduidelijk of dit jongens of meisjes zijn, dit is echt afhankelijk van de actualiteit. 

Er vindt een identificatie en leeftijdscontrole plaats door het IND. Dit onderzoek mogen zij nu wettelijk doen (eerst niet waardoor er veel 18+ binnenkwam). Zo weten wij zeker dat het om jongeren gaat.

De amv’ers verblijven nu in Ter Apel. Daarvoor hebben ze vaak een lange en zware reis afgelegd vanuit hun land van herkomst. Welke landen dat zijn weten we (nu nog) niet. We weten dat het vaak landen zijn waar oorlog is, zoals Syrië, Jemen, Irak en Eritrea. De jongeren die worden opgevangen zijn kort in Nederland en zitten tijdens hun procedure die minimaal 1 jaar duurt in een opvanglocatie. 

Begeleiding

De jongeren worden intensief begeleid door het COA.

Voogd

Ze krijgen allemaal een voogd via Nidos (de voogdij instelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers) en een mentor toegewezen. Samen bepalen zij een begeleidersplan. Jongeren zijn leerplichtig en gaan naar internationale schakelklassen. Op het moment dat zij nog in de ‘wacht’ staan voor schakelklas komt er een dagprogramma, bijvoorbeeld voor Nederlandse les.

Team

Er is een vast begeleidingsteam. Daarnaast zijn ze vrij om de omgeving te leren kennen. Binnen de accommodatie is 24 uur per dag begeleiding van het COA aanwezig. Ook komt er voor mensen een telefoonnummer beschikbaar dat 24/7 wordt beantwoord. Het COA omarmt initiatieven vanuit de buurt om de jongeren te betrekken bij de Schoorlse gemeenschap.

Er komt ongeveer 23 fte op de locatie te werken.

Hulpverlening

Het COA heeft geregistreerde jeugdwerkers en de jongeren krijgen intensieve begeleiding. Werken volgens de amv-methodiek. Hulpverlenging is niet altijd mogelijk binnen de groep en dan wordt doorverwezen naar gza

Taal

COA maakt gebruik van Google translate en met spreekt met handen en voeten. Er wordt gebruik gemaakt van de tolkentelefoon wanneer iets echt heel goed over moet komen.

Vervoer

Omdat er geen bus rijdt wordt er een systeem ontwikkeld om op welke manier dan ook het vervoer te regelen. Voor dagelijkse dingen gaan de kinderen (leren) fietsen en ook lopen.

Financiën

De jongeren ontvangen geen zakgeld maar , maar ze ontvangen 63 euro per week en hier moeten zelf alles van kopen, eten, kleding, uitjes. 

Verbouwing en periode

De opvang start 1 februari 2024 en duurt 5 jaar met nog eens een optie van 5 jaar, dus maximaal 10 jaar. Tot 1 februari wordt Klein Zwitserland verbouwd om deze geschikt te maken voor opvang. De locatie moet onder andere bestaan aan: slaapkamers, huiskamer, kook- en wasruimte en veiligheidsaspecten. Dit wordt gefinancierd door het Rijk. De gemeente betaalt hier niets aan bij. Het COA bepaalt wat er in de opvanglocatie gebeurt. De gemeente Bergen heeft geen invloed op de locatie, omdat hier geen vergunningen of andere zaken nodig zijn waar een gemeente invloed op kan uitoefenen. Wel is de gemeente verantwoordelijk voor haar inwoners en hun veiligheid.  De verbouwing wordt betaald door het Rijk en niet vanuit middelen van de gemeente.

De accommodatie kan later gebruikt worden voor andere doelgroepen. COA verbouwt de locatie volgens zeer strenge veiligheidseisen. We hebben het over langdurige locatie dus hoge kwaliteit. Of de locatie beschikbaar is voor andere doelgroepen daarna is niet zeker, maar de locatie kan mogelijk wel gebruikt worden voor andere doelgroepen.

Veiligheid

De veiligheid van de jongeren wordt geborgd door het COA met 24 uur per dag begeleiding. De veiligheid van inwoners van de gemeente Bergen wordt geborgd door de gemeente en politie. Bij overlast kan men contact opnemen met het COA via de locatie Klein Zwitserland of kan men melding doen bij de politie. Er is nauw contact tussen politie, gemeente en COA en eventuele incidenten worden met zorg opgepakt. Het COA opent een 24-uurs piketnummer van de locatie zelf. Bij spoed altijd 112 bellen en anders 0900-8844.

Bijdrage als bewoner

COA werkt graag samen met buurtbewoners. Samenwerken met buurt en buurtbewoners is een verrijking voor de jongeren en de maatschappij. Er wordt een omwonendenoverleg ingericht waarbij in samenspraak kan worden gesproken over activiteiten, huiswerkbegeleiding, Nederlandse les etc.

Vervolg

In aanloop naar de opening van Klein Zwitserland is het van belang dat inwoners geïnformeerd blijven. Er worden nog verschillende momenten georganiseerd voordat de locatie opent én als de locatie is geopend.