Schoorl Centrum herinrichting openbare ruimte

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 • De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 • De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
 • De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 • Locatie van het voormalige postkantoor.

Ontwerp gemaakt met inwoners

Een groep inwoners heeft tijdens 6 bijeenkomsten in 2018/2019 meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op 22 maart 2022 heeft de raad ingestemd met het definitief ontwerp. 

Stand van zaken werkzaamheden

Het definitief ontwerp is uitgewerkt tot technische tekeningen. Hier is vertraging bij ontstaan doordat hierover met verschillende partijen nog overlegd moest worden. Positief nieuws is dat in het najaar 2022 een principeakkoord over het afwateringsplan is bereikt met de Jelgersma stichting. 

Uitspraak stikstofbeleid november 2022

Op 2 november 2022 deed de Raad van State een uitspraak over het stikstofbeleid. De stikstof die bij de bouw van projecten tijdelijk vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten bij de stikstofberekening. Daarmee wordt een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. Dit betekent dat ook dit project moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn. Dit onderzoek kost extra tijd, aangezien samen met een aannemer gekeken moet worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden binnen de stikstofnorm. 

Keuze aannemer duurt langer

De verwachting was om in de zomer van 2023 een aannemer te kunnen kiezen. Door te hoge biedingen duurt dit proces echter langer. We hopen in het najaar van 2023 meer duidelijkheid te hebben over de aanbesteding.

Bijeenkomst als aannemer bekend is

Zodra de aannemer bekend is organiseren wij een informatiebijeenkomst. De aannemer geeft tijdens de avond een toelichting over de uitvoering van de werkzaamheden, de planning, de communicatie en de bereikbaarheid voor zowel ondernemers als bewoners. U krijgt ook de gelegenheid om uw vragen te stellen.   

Planning (onder voorbehoud)

Vervangen van kabels, leidingen en waterleidingnet zijn bijna klaar. De vergunningen voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn in voorbereiding. 

Het werk betreft een groot projectgebied en wordt in fasen uitgevoerd. Hierbij houden we rekening  met het toeristische seizoen. 

2022

 • maart: vaststellen definitief ontwerp.

2023

 • tot najaar: procedure aanbesteding aannemer.
 • december : afronden procedure aanbesteding, opdracht aannemer uitgeven en starten voorbereidingen.

2024

 • januari: voorbereidende werkzaamheden van de verschillende fases, o.a. grondonderzoek en archeologie (t/m mei 2025). 
 • zomerseizoen: geen werkzaamheden.
 • oktober: start werkzaamheden, fase 1 (t/m mei 2025).

2025

 • zomerseizoen: geen werkzaamheden.
  oktober: vervolg werkzaamheden, fase 2 (t/m mei 2026).

Contactgegevens