Centrumvisie Schoorl

Er zijn veel verzoeken om locaties in het centrum te herontwikkelen. Om deze initiatieven en ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en het goed in te passen in Schoorl heeft de gemeente kaders nodig.

Inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de kaders. In 2017 is een economische visie en een dorpsvisie gemaakt. En in 2018 en 2019 is een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Dit gaf echter niet genoeg kaders om afwegingen te kunnen maken. 

Stedenbouwkundige visie

Om dit goed te kunnen doen hebben we daarom een zogenoemde Stedenbouwkundige visie nodig. Hierin stellen we onder andere de volgende vragen.

 • Schoorl is een duindorp. Hoe vertalen we de hoogte van de duinen naar bebouwing in ons dorp?
 • Hoe bewaken we het knusse en kleinschalige karakter van Schoorl?

Drie bijeenkomsten

Op 12 januari 2022 is een inventarisatie van ideeën op basis van kansenkaarten gestart. Dit hebben we gedaan met inwoners en ondernemers. Bureau BFAS heeft deze eerste inventarisatie tijdens de eerste (online) bijeenkomst toegelicht.

Tijdens de tweede (online) bijeenkomst op 9 februari 2022 bespraken en verwerkten we de suggesties en ideeën van die avond.

We presenteerden de concept centrumvisie Schoorl (pdf, 4 MB) tijdens een bijeenkomst voor inwoners op 11 mei (YouTube) ​​​​​​. Inwoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en vragen stellen. Na afloop van de avond kon iedereen een reactie geven op deze conceptvisie. Het concept is vervolgens aangevuld en aangepast met de ontvangen reacties. 

Gemeenteraad besluit positief

De gemeenteraad is tijdens een raadsinformatieavond op 22 september 2022 bijgepraat. Dit was de wens van de raad voordat we met de visie en de waardevolle reacties een volgende stap in de besluitvorming konden zetten. Vervolgens is de visie tijdens de raadscommissie van 19 januari 2023 besproken en op 26 januari besloot de gemeenteraad unaniem positief over de visie. 

Vervolg: klankbordgroep beeldkwaliteit

De volgende stap is een beeldkwaliteitsplan maken. Hierin staat wat de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing is. In het plan staan aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur. 
Over het beeldkwaliteitsplan gaan we graag in gesprek met inwoners uit Schoorl en overige belangstellenden. We nodigen hen uit om deel te nemen aan de klankbordgroep. Tijdens de klankbordgroep denkt u mee over de richtlijnen en aanbevelingen voor het beeldkwaliteitsplan. De groep komt 2 keer bij elkaar: 

 • Data: woensdag 29 maart en woensdag 12 april
 • Tijd: 19.30 - 21.00 uur 
 • Locatie: Dorpcentrum de Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

Wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Stuur dan uiterlijk vrijdag 24 maart een e-mail naar ariehogendoorn@debuch.nl. 

Samenstelling klankbordgroep

Omdat de klankbordgroep een goede samenstelling moet hebben (representatief en werkbare groepsgrootte), hanteren we de volgende selectiecriteria:

 • U bent direct belanghebbende.
 • U doet mee op persoonlijke titel, maar kent het gemeenschappelijk belang.
 • Maximaal 1 vertegenwoordiger per huishouden.
 • Maximaal 1 vertegenwoordiger per belangenvereniging/stichting.
 • Evenredige en evenwichtige vertegenwoordiging.
 • Maximaal 15 leden (i.v.m. werkbare groepsgrootte).

Planning

De volgende stap is het maken van een beeldkwaliteitsplan. Hierin staat wat de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing is. In het plan staan aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur van bebouwing. Over het beeldkwaliteitsplan gaan we opnieuw met de inwoners in gesprek. De exacte planning hiervan volgt.