Centrumvisie Schoorl

Schoorl is een duindorp met een bijzondere ligging, direct aan het Klimduin en het duingebied met de hoogste duinen.

Schoorl ligt in een afwisselende omgeving bij zee, strand, duinen, bos én polderlandschap. Het heeft een gemoedelijke dorpskern met winkels, terrassen en restaurants en is volop in ontwikkeling. Schoorl trekt bezoekers vanuit het hele land.

Behoefte aan vernieuwing

Naast deze aantrekkingskracht heeft het dorp ook behoefte aan vernieuwing en locaties in het centrum te herontwikkelen. Om deze initiatieven en ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en het goed in te passen in Schoorl heeft de gemeente kaders nodig.

Inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de kaders. In 2017 is een economische visie en een dorpsvisie gemaakt. En in 2018 en 2019 is een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. Dit gaf echter niet genoeg kaders om afwegingen te kunnen maken. 

Stedenbouwkundige visie

Om dit goed te kunnen doen hebben we daarom een zogenoemde Stedenbouwkundige visie nodig. Hierin stellen we onder andere de volgende vragen.

  • Schoorl is een duindorp. Hoe vertalen we de hoogte van de duinen naar bebouwing in ons dorp?
  • Hoe bewaken we het knusse en kleinschalige karakter van Schoorl?

Centrumvisie Schoorl

In 2022 is een inventarisatie van ideeën op basis van kansenkaarten gestart. Dit hebben we gedaan met inwoners en ondernemers. Bureau BFAS heeft deze eerste inventarisatie toegelicht, suggesties en ideeën van die avond zijn besproken en verwerkt.

De concept centrumvisie Schoorl (pdf, 4 MB) is in mei 2022 aan inwoners en ondernemers gepresenteerd. Zij konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en vragen stellen. 

In januari 2023 besloot de gemeenteraad unaniem positief over de visie Schoorl Centrum (pdf, 12 MB)

Beeldkwaliteitsplan en onderzoek parkeergarage

De raad heeft het beeldkwaliteitsplan voor het dorpshart van Schoorl vastgesteld. Hierin staat wat de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing is, aanbevelingen en richtlijnen voor de architectuur van bebouwing. En er vindt een onderzoek parkeergarage plaats. Het beeldkwaliteitsplan wordt als toetsingskader voor bouwplannen in Schoorl-centrum toegevoegd aan de nota Omgevingskwaliteit. 

Gesprek met inwoners en belangstellenden

Over het beeldkwaliteitsplan zijn we vooraf in gesprek gegaan met inwoners uit Schoorl en overige belangstellenden. Via een klankbordgroep is gepraat over de richtlijnen en aanbevelingen.

Centrum wordt unieke plek

Het centrum van Schoorl wordt een unieke plek. In het beeldkwaliteitsplan zijn regels opgenomen om de dorpse kwaliteit te waarborgen. De kleuren en materialen zijn afgestemd op de duingebieden. We hebben gezocht naar aansluiting op de beeldkwaliteit van verschillende delen van het unieke duindorp. In het plan staan ook randvoorwaarden voor de architectonische uitwerking van de gebouwen in de stedenbouwkundige verkaveling van Schoorl-Centrum.

De komende tijd werken we intensief aan de ontwikkeling van Schoorl-Centrum.

Uitvoering werkzaamheden Schoorl-Centrum

Vrijdag 29 maart 2024 startten de werkzaamheden voor de tijdelijke herinrichting van de Paardenmarkt. Het water wordt uit de bouwput van het oude postkantoor gepompt en grond opgebracht. De grond deels wordt ingezaaid met gras en een bloemrijk kruidenmengsel en er komt onder andere een hekje. 

Duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron voor de tijdelijke herinirichting is het duin- en bosgebied met het Klimduin. De kenmerken van de Schoorlse Duinen kunnen we niet letterlijk terugbrengen. Maar bij beplanting kunnen we soorten kiezen die ook in het bos voorkomen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.