Centrumvisie Schoorl

De afgelopen jaren hebben we veel geparticipeerd over projecten in Schoorl. In 2017 is een economische visie en een dorpsvisie gemaakt. Naar aanleiding daarvan is in 2018 en 2019 een plan gemaakt voor de ontwikkeling van de openbare ruimte. 

De gemeente krijgt veel verzoeken om locaties te herontwikkelen. Om al deze initiatieven en ontwikkelingen goed te kunnen beoordelen en het goed in te passen in Schoorl hebben we kaders nodig.

De huidige visie Dorpshart Schoorl en het plan voor de openbare ruimte bieden namelijk niet genoeg kaders om afwegingen voor deze ontwikkelingen en initiatieven te kunnen maken. 

Stedenbouwkundige visie

Om dit goed te kunnen doen hebben we daarom een zogenoemde Stedenbouwkundige visie nodig. Hierin stellen we onder andere de volgende vragen.

  • Schoorl is een duindorp. Hoe vertalen we de hoogte van de duinen naar bebouwing in ons dorp?
  • Hoe bewaken we het knusse en kleinschalige karakter van Schoorl?

Drie bijeenkomsten

Op 12 januari 2022 zijn we gestart met een inventarisatie van ideeën op basis van kansenkaarten. Dit hebben we gedaan met inwoners en ondernemers. Bureau BFAS heeft deze eerste inventarisatie tijdens de eerste (online) bijeenkomst toegelicht. Tijdens de tweede (online) bijeenkomst op 9 februari bespraken en verwerkten we de suggesties en ideeën van die avond.

Op 11 mei presenteerden we tijdens een (fysieke) inwonersbijeenkomst de concept centrumvisie Schoorl (11 mei 2022) (pdf, 4 MB). Inwoners en ondernemers konden de plannen via een maquette en informatiepanelen bekijken en hierover vragen stellen. De bewonersbijeenkomst centrumvisie Schoorl op 11-05-2022 kunt u terugkijken op YouTube.

Na afloop van de avond kon iedereen een reactie geven op de plannen, de conceptvisie, door een formulier in te vullen of een e-mail te sturen. 

Planning

Voordat we met de waardevolle reacties een volgende stap in de besluitvorming zetten, wil de gemeenteraad bijgepraat worden over het project en de reacties. Het college bespreekt het onderwerp daarom eerst op een raadsinformatie-avond. Deze avond is waarschijnlijk op 20 september.