Harmonielocatie centrum Bergen

De Harmonielocatie in Bergen wordt herontwikkeld. Er komen kleine winkels en woningen en/of gebouwen met een sociaal-maatschappelijk invulling. Het bestemmingsplan hiervoor is 8 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is onherroepelijk. 

De Harmonielocatie ligt aan de Dreef in het centrum van Bergen. De locatie loopt vanaf de oude brandweerkazerne tot aan het gebouw de Rustende Jager (supermarkt Deen). De muziekvereniging Harmonie gebuikt het gebouw op de Harmonielocatie. Voor hen komt een nieuw onderkomen in het project.

Begin 2023 start de procedure voor het selecteren van een projectontwikkelaar. Over de definitieve invulling volgt later in 2023 participatie aan de hand van een aantal scenario’s.