Harmonielocatie centrum Bergen

De Harmonielocatie in Bergen wordt herontwikkeld. De Harmonielocatie ligt aan het Plein in het centrum van Bergen. En loopt ongeveer vanaf de oude brandweerkazerne tot aan de DekaMarkt. 

Een nieuw plan voor de Harmonielocatie

Het nieuwe plan voor de herontwikkeling van de Harmonielocatie gaat uit van kleinschalige winkels en woningen en mogelijk sociaal-maatschappelijke voorzieningen. Het bestemmingsplan hiervoor is 8 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en is onherroepelijk. Op dit moment gebruikt muziekvereniging Bergens Harmonie het gebouw. Voor de vereniging komt plek in het nieuwe plan.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. U kunt bestemmingsplannen vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.

Selecteren projectontwikkelaar Harmonielocatie

Halverwege 2023 is de procedure voor het selecteren van een projectontwikkelaar van start gegaan. De participatie bestond onder andere uit een publiekspresentatie van de 2 plannen door de gegadigden.

Livestream en terugkijken

Op 30 januari 2024 kon u de presentaties live volgen via een livestream. Er zijn ook opnamen gemaakt die u kunt terugkijken.

Uitzending middagsessie terugkijken Uitzending avondsessie terugkijken

Voorlopig gunningsbesluit gaat naar 'Het Ensemble' van Henselmans Bouw & Ontwikkeling

Het voorlopig gunningsbesluit voor de Harmonielocatie is bekend. Na een intensief participatietraject hebben inwoners en ondernemers van Bergen en Bergen aan Zee gestemd op één van de 2 ingediende plannen. Daarnaast hebben vanuit de gemeente deskundigen de inzendingen beoordeeld. Op basis hiervan heeft het college van Bergen een gunningsbesluit genomen. 'Het Ensemble' van Henselmans Bouw & Ontwikkeling komt als beste partij naar voren. Dit plan ontving met 58% het meest aantal stemmen van de inwoners en ondernemers. Ook kreeg Henselmans de meeste punten bij de beoordeling van de deskundigen van de gemeente.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker: "De uitkomst van de deskundigen van de gemeente komt overeen met de uitslag van de stemming van de inwoners en ondernemers. Participatie was een belangrijk onderdeel in dit traject. Voor de Harmonielocatie is met een heel mooi participatieproces de stem van de inwoners van Bergen en Bergen aan Zee meegenomen in de beslissing van het college."

Definitief gunningsbesluit en vervolg

De gegadigde partijen NW360 Vastgoedontwikkeling en Henselmans Bouw & Ontwikkeling zijn geïnformeerd. De komende 2 weken kan bezwaar worden gemaakt, daarna volgt de definitieve gunningsbeslissing en start Henselmans met de voorgenomen planning. 

Participatie en stemuitslag

De participatie bestond onder andere uit een publiekspresentatie op dinsdag 30 januari in de Ruïnekerk te Bergen. Elk woonadres in Bergen en Bergen aan Zee kreeg vervolgens de mogelijkheid om één stem uit te brengen op het plan dat het meest aansprak. 

De presentaties werden door bijna 400 bezoekers bezocht uit Bergen en Bergen aan Zee. De informatie op de projectpagina van de gemeente Bergen werd 4.224 keer bezocht, dat is ruim 10x meer dan gemiddeld. Ruim 600 bezoekers maakten gebruik van de online stemknop. Anderen deden hun stemformulier in de stembus in de bibliotheek. 

De totale respons was 723 reacties. Daarvan ging 58% naar Henselmans met 421 stemmen en 42% naar NW360 met 302 stemmen.

  • Henselmans: 421 stemmen (58%)
  • NW360: 302 stemmen (42%)
  • Totaal aantal stemmen: 723

De gemeente beoordeelde op de prijs, die telt mee voor 10%, en de kwaliteit, die voor 90% meetelt. De kwaliteit heeft een vooraf bepaalde onderverdeling: circulariteit en duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en participatie. Voor het deel participatie (25%) telt de beoordeling door de gemeente voor 40% mee en het aantal stemmen van de inwoners voor 60%. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de projectleider via info@bergen-nh.nl. Wilt u bij correspondentie Harmonielocatie vermelden?