Harmonielocatie centrum Bergen

Er is nog geen plan voor de Harmonielocatie. Toch willen veel bewoners en de gemeente nog steeds graag iets moois bouwen op deze plek: een mooie entree van het dorp.

De Harmonielocatie ligt aan het Plein in het centrum van Bergen. De locatie loopt vanaf de oude kazerne tot aan het gebouw de Rustende Jager (supermarkt Deen). Er is veel te doen geweest over de ontwikkeling van deze locatie. Eerdere plannen zijn niet uitgevoerd, om verschillende redenen.

Randvoorwaarden voor een plan

De gemeente stelde samen met Bewonersvereniging Bergen Centrum (BBC) en Stichting Mooier Bergen randvoorwaarden op. Bouwbedrijven of ontwikkelaars die willen bouwen op deze locatie moeten zich aan deze randvoorwaarden houden. Deze staan in de notitieruimtelijke randvoorwaarden ontwikkeling Harmonielocatie (pdf, 381 KB).

Belangrijkste punt uit de voorwaarden is dat er geen supermarkt komt. We gaan verder uit van een parkeergarage zoals in het oude plan, kleinschalige detailhandel, cultuur, ontspanning, horeca, maatschappelijke dienstverlening en een divers woonprogramma zoals in de woonvisie staat.

Planning: mei of juni 2021 meer duidelijkheid

We verwachten in mei of juni meer duidelijkheid over het vervolg van dit project.