Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit

De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd over cultuurhistorie in de brede zin van het woord. Zoals over de naamgeving van straten, pleinen en andere openbare ruimten.

Vergunningaanvragen voor het wijzigen van monumenten worden niet in de CCK behandeld, maar in de De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Dit is onze gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningaanvragen. Mooi-Noord-Holland, voert deze taken voor ons uit.

Vergaderingen

Deze commissie vergadert gemiddeld 4 of 5 keer per jaar, niet volgens een vergaderschema.

De volgende vergadering is op donderdag 23 mei om 14:30 uur.

Als u deze vergadering wilt bijwonen, meldt u zich aan via stevenkalverdijk@debuch.nl. Geef ook aan of u live aanwezig bent, of een digitale link wilt ontvangen.