Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit

  • De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd over cultuurhistorie in de brede zin van het woord.
  • De commissie adviseert het college over de naamgeving van straten, pleinen en andere openbare ruimten.
  • Deze commissie vergadert gemiddeld 4 of 5 keer per jaar, niet volgens een vergaderschema.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, via e-mail: stevenkalverdijk@debuch.nl

Vergunningaanvragen voor het wijzigen van monumenten worden niet in de CCK behandeld, maar in de De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Dit is onze gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningaanvragen. Mooi-Noord-Holland, voert deze taken voor ons uit.

Vergadering

  • Volgende vergadering: woensdag 11 mei om 15:30 uur.

Als u deze vergadering wilt bijwonen, meldt u zich aan via stevenkalverdijk@debuch.nl. Geef ook aan of u live aanwezig bent, of een digitale link wilt ontvangen.