Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit

  • De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd over cultuurhistorie in de brede zin van het woord.
  • Deze commissie vergadert gemiddeld 4 of 5 keer per jaar, niet volgens een vergaderschema.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, via e-mail: stevenkalverdijk@debuch.nl

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is onze gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningsaanvragen. Mooi Noord-Holland, voert deze taken voor ons uit.

De vergadering van de commissie is nog niet fysiek toegankelijk. De vergadering wordt gevoerd via videobellen (Microsoft Teams).  De volgende vergadering is op:

  • woensdag 1 december om 10.00 uur.

Als u deze vergadering wilt bijwonen via een videoverbinding, neemt u dan contact op met stevenkalverdijk@debuch.nl.

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht.