Alcoholvergunning

U heeft dan een alcoholvergunning nodig als u alcoholhoudende dranken verkoopt in een (horeca)bedrijf of slijterij. Voor elke vestiging van uw bedrijf is een aparte vergunning nodig.

U neemt vooraf contact op met het team Horeca. U krijgt dan informatie over wat u nodig hebt en u ontvangt de nodige aanvraagformulieren.

Contact team Horeca

Hebt u vragen over alcoholvergunningen, mail naar horeca@debuch.nl.

soort kosten tarief 2024
aanvragen vergunning € 359,60
wijziging leidinggevende € 106,00
aanvraag terrasvergunning € 403,50

 • U vraagt een vergunning aan als u tegen betaling alcoholhoudende drank schenkt.
 • U schenkt alcoholhoudende drank in een horeca-inrichting zoals een café of een restaurant.
 • U schenkt alcoholhoudende drank bij een vereniging of stichting met activiteiten op het gebied van recreatie, sport, cultuur, educatie, levensbeschouwing of godsdienst.
 • U verkoopt sterke dranken in een slijterij.

U wilt leidinggevenden laten toevoegen aan of verwijderen van het aanhangsel bij de alcoholvergunning. Gebruik hiervoor het formulier Wijzingen leidinggevenden.

Laat nieuwe leidinggevenden eerst de Verklaring leidinggevende invullen. Deze bijlage heeft u nodig bij toevoegen van leidinggevenden.

wijzigen leidinggevenden (pdf, 204 KB) verklaring leidinggevende (bij model A) (pdf, 112 KB)

De formulieren en de bijlagen stuurt u naar horeca@debuch.nl.

Een inrichting is de ruimte waarin het bedrijf wordt uitgeoefend. Inclusief de terrassen die bij het bedrijf horen. Uw horecapand moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Die gaan bijvoorbeeld over ventilatie en toiletvoorzieningen. U krijgt geen alcoholvergunning als u niet aan deze eisen voldoet.

Als leidinggevende voldoet u aan de volgende eisen:

 • U bent minimaal 21 jaar.
 • U bent niet onder curatele gesteld.
 • U bent niet uit de ouderlijke macht ontzet.
 • U bent in het verleden niet strafrechtelijk veroordeeld.
 • U bent in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.
 • U bent niet van slecht levensgedrag.

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen nodig hebt, zoals:

 • Terrasvergunning
 • Exploitatievergunning
 • Melding of vergunning in het kader van de Wet milieubeheer.
meer informatie Ondernemersplein

Wij kunnen uw vergunning intrekken als:

 • Er onjuiste gegevens zijn verstrekt.
 • De inrichting of leidinggevende niet langer aan de eisen voldoet.
 • Het bedrijf een gevaar of verstoring oplevert voor de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of het woon- en leefklimaat in de omgeving van het bedrijf.
 • De omstandigheden of inzichten zo zijn gewijzigd, dat de vergunning nu zou worden geweigerd.
 • Dat volgens de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur) nodig is.