Ondernemen

Wij zorgen voor een aangenaam vestigingsklimaat voor ondernemers. U hebt een bedrijf of wilt een bedrijf starten in onze gemeente. U hebt een locatie voor uw bedrijf gevonden, maar u weet niet of u zich daar mag vestigen.

Ondernemersloket

Het Ondernemersloket helpt u met al uw vragen over ondernemen in onze gemeente. De hulp van het Ondernemersloket is gratis. Het Ondernemersloket helpt u onder andere bij vragen over:

  • procedures
  • de juiste contactpersonen
  • afhandelen van vragen en klachten
  • informatie over het omgevingsplan
  • vergunningen
  • horeca en detailhandel
  • bedrijfshuisvesting
  • vestigingsfactoren
  • economisch beleid

Vragen kunt u mailen naar: ondernemersloket@debuch.nl

U hebt bij het starten van een onderneming vaak een vergunning nodig. Denk hierbij aan een:

Gemeente Bergen heeft samen met haar inwoners, (horeca)ondernemers, strandexploitanten gewerkt aan een nieuw horecabeleid. Gemeente Bergen wil een aantrekkelijke gemeente zijn en blijven met een divers aanbod van voorzieningen voor haar bewoners, voor en met ondernemers en voor bezoekers. Een gevarieerd horeca-aanbod is hierin van essentieel belang.

Waarom nieuw horecabeleid?

Het oude horecabeleid ‘Gastvrij Bergen 1’ was aan actualisatie toe. Het nieuwe horecabeleid Gastvrij Bergen 2 is op 5 juli 2018 door de gemeenteraad van Bergen vastgesteld. Daarmee was het nieuwe beleid nog niet direct in werking getreden. Op 4 oktober 2018 is de Algemeen plaatselijke verordening van de gemeente Bergen aangepast aan het nieuwe horecabeleid en daarmee is het nieuwe horecabeleid per 4 oktober 2018 wel in werking getreden. ‘Gastvrij Bergen 2’ is opgesteld na diverse gesprekken met belanghebbenden: inwoners, horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland, diverse vertegenwoordigers van bewonersverenigingen en politie.

Download de beleidsnota Gastvrij Bergen 2018-2021 (pdf, 1,002 KB)
 

U krijgt als ondernemer in onze gemeente te maken met de gemeentelijke belastingen of heffingen. Bijvoorbeeld rioolheffing, onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting

De uitvoering van de heffing en inning van belastingen wordt uitgevoerd door Cocensus.

Cocensus info over belastingen

Het afval van uw winkel of bedrijf valt onder bedrijfsafval. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier afvoeren van uw afval en de keuze voor een afvalinzamelaar.

informatie afval inzamelen

U kunt als zelfstandige of bij het voeren van een bedrijf bij meerdere digitale loketten terecht in de regio Alkmaar.

Zaffier Zelfstandigenloket adviseert startende, gevestigde, oudere of beëindigde ondernemers. En biedt financiële ondersteuning bij onder andere tegenvallende bedrijfsresultaten.

U wilt een bedrijf starten vanuit een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Zaffier kan u helpen met de aanvraag van een uitkering voor levensonderhoud, of een lening voor startkapitaal.

Meer informatie over bijzondere bijstand zelfstandigen

U vindt hier de meest gestelde vragen. Voor overige vragen neemt u contact op met ondernemersloket@debuch.nl

Mag ik tegen betaling alcohol schenken in mijn 'bedrijf aan huis'?

Nee, alcohol valt onder de drank- en horecawet. U komt met een ‘bedrijf aan huis’ niet in aanmerking voor een horecavergunning. Dit geldt ook voor een Bed & Breakfast.

Mag ik in huis, schuur of bijgebouw een bedrijf aan huis starten?

We stimuleren werken en ondernemen aan huis. Daarom is in de nieuwe bestemmingsplannen het werken aan huis mogelijk gemaakt. Belangrijkste voorwaarde is dat de activiteit aan huis ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en woonomgeving.

Twijfelt u of uw activiteit aan huis uitgevoerd mag worden, neemt u dan contact op met het Ondernemersloket.

Wat moet ik doen om een evenement in de gemeente te organiseren?

In veel gevallen hebt u een evenementenvergunning of ontheffing nodig. U vindt meer informatie op de pagina evenementenvergunning.

Mag ik een horecabedrijf beginnen?

Dat is mogelijk, als het betreffende pand een horecabestemming heeft. Op de pagina drank- en horecavergunning staat alle informatie voor het starten van een horecabedrijf.