Urgentieverklaring

 • U kunt een urgentieverklaring aanvragen, als u dringend op zoek bent naar andere woonruimte.
 • Een verklaring is er alleen voor noodgevallen.
 • U moet voldoen aan onder andere de volgende criteria:
  • Het is niet uw schuld dat u dringend een woning zoekt.
  • U kunt niet op korte termijn zelf een oplossing vinden.
  • U staat minimaal 1 jaar in de gemeente ingeschreven.
  • U beschikt over zelfstandige woonruimte of beschikte over zelfstandige woonruimte in de 12 maanden voorafgaand aan uw aanvraag.
  • U staat ingeschreven bij woningcorporatie Sociale Verhuurders Noord Kennemerland (SVNK) en zoekt zelf actief naar woonruimte.

U komt in een aantal situaties niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. Dat zijn onder andere:

 • Problemen met de woning (ruimtegebrek, slecht onderhoud, onderhuur of huuropzegging door de verhuurder).
 • Problemen met de woonomgeving (lawaaioverlast of een burenconflict).
 • Gezinsproblemen (echtscheiding met of zonder kinderen, zwangerschap, slechte ouder-kind relatie).
 • Overige problemen (dakloos, financiële problemen of terugkeer vanuit het buitenland).
 • Ook als uw situatie niet genoemd staat in bovenstaande lijst dan betekent dit niet dat u automatisch in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

 • U neemt contact op met het Sociaal Team van de gemeente.
 • U informeert de gemeente over de reden van uw aanvraag.
 • U geeft contactgegevens door van personen of instanties die uw verhaal kunnen verifiëren.
 • U stuurt uw gegevens door omtrent uw inkomen en vermogen.

Let op:

Er zijn organisaties en websites die aanbieden om woningzoekenden te helpen bij het aanvragen van urgentie. Hiervoor vragen zij veel geld. U krijgt hiermee geen garantie op een urgentieverklaring. Wij raden u aan geen zaken met hen te doen.

Wij gaan met u een gesprek aan over uw urgentieaanvraag. Als er aanvullend advies nodig is, duurt de behandeling van uw aanvraag langer. De huisvestingsambtenaar schat in of u voor urgentie in aanmerking komt en de aanvraag kunt indienen. De ambtenaar geeft hierna de gemeente een (pre)advies. Vervolgens brengt de gemeente een advies uit aan de regionale urgentiecommissie. Deze onafhankelijke partij beoordeelt uw urgentieaanvraag en adviseert aan het college van burgemeester en wethouders.

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag volgt het besluit. Het college van burgemeester en wethouders wijst de urgentieverklaring toe of af.

U krijgt met de urgentieverklaring gedurende een periode van 6 maanden voorrang bij het zoeken naar een woning in de regio Alkmaar. U zoekt eerst zelf 3 maanden naar een woning. Dit doet u via SVNK. Sommige woningen zijn uitgesloten voor urgentie. Aan uw zoekprofiel kan een vastgesteld type woning gekoppeld zijn. Hebt u na 3 maanden nog geen woning gevonden, dan wordt door de woningcorporatie een passende woning aangeboden. Wanneer u deze woonruimte weigert, vervalt uw urgentieverklaring. 

Let op: als u een urgentieverklaring hebt en uw omstandigheden wijzigen, kan de verklaring worden ingetrokken. Informeer de gemeente wanneer er iets in uw situatie wijzigt.