Elkshove nieuwbouw

Kennemer Wonen wil 8 huurappartementen aan Elkshove 2 t/m 8 vervangen door een nieuw gebouw. Daarin komen 11 appartementen. 

De huurappartementen worden nu bewoond door tijdelijke huurders.

Duurzame bouw

De nieuwbouw voldoet aan de nieuwste duurzaamheidseisen. Er is geen gasaansluiting en de bewoners koken elektrisch. Op het dak komen zonnepanelen. Een lucht-warmtepomp in de woningen zorgt voor de warmtevoorziening. In de zomer kunnen woningen ook worden gekoeld, waarmee het ook in de warme zomers comfortabel wonen is. 

De woningen worden nul-op-de-meter. Dit kan door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties. Op deze manier zijn ook de woonlasten voor bewoners laag gehouden.

Planning

Het college heeft gekozen voor een uitgebreide omgevingsvergunning en niet voor een bestemmingsplanprocedure. De proceduretijd is daardoor korter. Het college heeft van de raad het mandaat gekregen om deze procedure te doorlopen bij kleine woningbouwplannen (minder dan 18 woningen).

De procedure van de uitgebreide omgevingsvergunning loopt momenteel. Door ingediende zienswijzen is er vertraging. We verwachten eind 2022 of begin 2023 meer duidelijkheid over het vervolg van dit project.