Elkshove nieuwbouw

Kennemer Wonen wil het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8, dat nu nog wordt bewoond door tijdelijke huurders vervangen door een nieuw woongebouw met 11 duurzame huurappartementen. De beoogde doelgroep voor deze woningen is ouderen die een sociale huurwoning (eengezinswoning) in de gemeente Bergen achterlaten.

Duurzaam en betaalbaar

Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties worden de woningen Nul-op-de-Meter (NOM). Dit zorgt voor lagere energielasten voor de bewoners. Er is geen gasaansluiting en bewoners koken elektrisch. Op het dak komen zonnepanelen en een lucht-warmtepomp in de woningen zorgt voor de warmtevoorziening. De woningen zijn rollatortoegankelijk en er is een lift aanwezig, waardoor de woningen uitermate geschikt zijn voor ouderen.

Omgevingsvergunning en planning

Het college heeft gekozen voor een uitgebreide omgevingsvergunning en niet voor een bestemmingsplanprocedure. De proceduretijd is daardoor korter. Het college heeft van de raad het mandaat gekregen om deze procedure te doorlopen bij kleine woningbouwplannen (minder dan 18 woningen).

De uitgebreide procedure Wabo is op de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing. Het college heeft hier inmiddels een definitief besluit over genomen. De omgevingsvergunning is voor 6 weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventueel beroep konden instellen bij de rechtbank. 

Er is beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning. De verwachting is dat het beroep in medio 2024 bij de rechtbank wordt behandeld.