Elkshove nieuwbouw

Kennemer Wonen wil het huidige appartementencomplex Elkshove 2 t/m 8, dat nu nog wordt bewoond door tijdelijke huurders vervangen door een nieuw woongebouw met 11 duurzame huurappartementen. De beoogde doelgroep voor deze woningen is ouderen die een sociale huurwoning (eengezinswoning) in de gemeente Bergen achterlaten.

Duurzaam en betaalbaar

Door een combinatie van bouwkundige maatregelen en toepassing van duurzame installaties worden de woningen Nul-op-de-Meter (NOM). Dit zorgt voor lagere energielasten voor de bewoners. Er is geen gasaansluiting en bewoners koken elektrisch. Op het dak komen zonnepanelen en een lucht-warmtepomp in de woningen zorgt voor de warmtevoorziening. De woningen zijn rollatortoegankelijk en er is een lift aanwezig, waardoor de woningen uitermate geschikt zijn voor ouderen.

Omgevingsvergunning en planning

Het college heeft gekozen voor een uitgebreide omgevingsvergunning en niet voor een bestemmingsplanprocedure. De proceduretijd is daardoor korter. Het college heeft van de raad het mandaat gekregen om deze procedure te doorlopen bij kleine woningbouwplannen (minder dan 18 woningen).

De uitgebreide procedure Wabo is op de aanvraag omgevingsvergunning van toepassing en eind oktober neemt het college hierover een definitief besluit. De omgevingsvergunning wordt dan voor 6 weken ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden eventueel beroep kunnen instellen bij de rechtbank. Indien er geen beroep wordt ingesteld dan is de omgevingsvergunning onherroepelijk en kan Kennemer Wonen overgaan tot sloop en nieuwbouw, naar verwachting in 2024. De verwachte opleverdatum van de nieuwbouw is dan in het najaar van 2025.