Oosterkimschool herontwikkeling

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen heeft een herontwikkelingsplan opgesteld voor de Oosterkimschool in Schoorl. Het plan gaat uit van 8 sociale huurwoningen in categorie 1 en 8 sociale huurwoningen in categorie 2.

Stand van zaken

Het college van Bergen heeft op 21 april 2020 het definitieve ruimtelijke kader vastgesteld. In een ruimtelijk kader worden de voorwaarden aangegeven waaraan het bouwplan moet voldoen.

Planning

Het definitieve kader is vastgesteld. De volgende stap is het aanvragen van een uitgebreide omgevingsvergunning. De verwachting is dat de vergunning afgegeven kan worden in het tweede kwartaal van 2021. Als dat rond is, kunnen de bouwwerkzaamheden starten. De verwachting is dat dit het derde kwartaal van 2021 is. De bouw duurt ongeveer een jaar en de oplevering zal dan half 2022 zijn.

Meer informatie

Meer informatie over de herontwikkeling van de Oosterkimschool kunt u ook lezen op de website van Kennemer Wonen en WoonGraag.

Naar het overzicht